Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prednáška Dany Hučkovej

Letná škola pre učiteľov literatúry 2023

18. 8. 2023 | videné 423-krát

V Ústave slovenskej literatúry SAV, v. v. i., sa 16. a 17. augusta 2023 stretli učitelia slovenského jazyka a literatúry z celého Slovenska na piatom ročníku letného vzdelávacieho podujatia Dva dni so slovenskou literatúrou.

Prvý deň sa niesol v znamení jednej tematickej línie. Prednášajúce sa cez vybrané diela dotkli rôznych významových rovín hladu a sýtosti, ich odrazov vo fyzickej i psychickej sfére človeka (Dana Hučková: Modernistická osamelosť – Knut Hamsun, Ivan Gall, Franz Kafka; Dagmar Garay Kročanová: Motív hladu a biedy v prózach Jána Hrušovského a Gejzu Vámoša; Jana Piroščáková: Kuchárska kniha Terézie Vansovej).

Program druhého dňa poslucháčov previedol cez literárne obdobia troch storočí od romantizmu cez katolícku modernu až po súčasnú prózu. Marta Fülöpová (Symbolika rastlín v tvorbe slovenských romantikov), Edita Príhodová (Poézia Janka Silana) a Tamara Janecová (Márius Kopcsay: Zelené nebo) ponúkli okrem výkladu množstvo zaujímavostí k svojim témam, ktorými možno zaujať študentov na hodinách.

Nové inšpirácie do procesu výučby predstavili doktorandky Romana Kališová a Barbora Zlejšia, ktoré doplnili prednáškové bloky literárnymi hrami podnecujúcimi ku kreativite i súťaživosti. Súčasťou programu boli aj literárna prechádzka po Medickej záhrade a Ondrejskom cintoríne a návšteva Slovenskej národnej galérie. Jej rekonštruované priestory a nové expozície mimoriadne zaujímavo predstavila Katarína Beňová, vedúca Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a kurátorka galérie.

Stáli aj noví účastníci letnej školy ocenili príjemnú a podnetnú atmosféru a prejavili záujem o ďalšie pokračovania tejto už tradičnej akcie Ústavu slovenskej literatúry SAV, v. v. i.        

 

Spracovala: Barbora Zlejšia, Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Foto: Romana Kališová, ÚSlL SAV, v. v. i.

Súvisiace články