Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i.

Na Agrokomplexe 2023 sa predstavujú aj ústavy SAV

17. 8. 2023 | videné 924-krát

V Nitre sa dnes začal už 48. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Svoje zastúpenie na nej majú aj ústavy Slovenskej akadémie vied – Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., Parazitologický ústav SAV, v. v. i., Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i., a Ústav geotechniky SAV, v. v. i. Podujatie sa koná v areáli agrokomplexu Národné výstavisko v Nitre, trvá od dnes 17. augusta do nedele 20. augusta 2023 a je otvorené od 9. do 18.00 hod.

Návštevníci stánku Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., sa dozvedia, ako sa mení slovenský vidiek v súvislosti s dôsledkami globalizácie na poľnohospodársku krajinu a aké sú možnosti ich prevencie a eliminácie. Vedci ústavu tiež ukážu nové metódy a nástroje na ekologizáciu poľnohospodárskej krajiny – využitie diaľkového prieskumu zeme v rámci precízneho poľnohospodárstva, predpovedný systém pre výskyt ochorení viniča, metódy mapovania a monitorovania historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny atď. Pripravený je aj program pre najmenších.

Vzťahu včela versus čmeliak ako najdôležitejšie opeľovače a ich význam v poľnohospodárstve je názov expozície Laboratória molekulárnej apidológie Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, v. v. i., Bratislava. Odborníci ústavu prezentujú podstatné rozdiely medzi včelou a čmeliakom a ich nezastupiteľný význam pri opeľovaní poľnohospodárskych rastlín a ovocných sadov, ako aj ich ďalšie benefity pre ekologické poľnohospodárstvo.

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i., predstaví význam bunkových stien rastlín pre ich fyziológiu a vývin a zároveň aj ich potrebu pre ľudstvo ako zdroj trvalo udržateľnej energie a nových materiálov. Návštevníkom priblížia aj výskum láskavca, u nás netradičnej, ale z výživového hľadiska perspektívnej pseudoobilniny, ktorá sa čoraz viac vyskytuje v jedálnom lístku ľudí so špeciálnymi požiadavkami a v personalizovanej výžive.  

„Najdôležitejší spôsob ochrany pred parazitickými háďatkami sú preventívne opatrenia – vysievanie nenapadnutého čistého osiva a výsadba zdravého výsadbového materiálu do nezamorenej pôdy,“ dozviete sa okrem ďalších rád v stánku Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. Pre záujemcov pripravil v rámci svojho laboratória rastlinnej nematológie aj analýzy pôdnych a rastlinných vzoriek na výskyt parazitických nematód či analýzy pôdnych a rastlinných vzoriek na výskyt parazitických háďatiek.

Nové technológie čistenia vôd a environmentálne biotechnológie ukazuje expozícia Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., pri ktorej nechýba praktická ukážka čistiaceho bezodpadového systému, ktorý vyvinuli priamo na ústave.

FOTOGALÉRIA

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články