Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pápežský nuncius Mons. Nicola Girasoli a predseda SAV Pavol Šajgalík a srdečný stisk ruky

Apoštolský nuncius J. E. Mons. Nicola Girasoli navštívil SAV

2. 8. 2023 | videné 582-krát

J. E. Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius Svätej stolice v SR, doyen diplomatického zboru na Slovensku navštívil v stredu 2. augusta 2023 Úrad Slovenskej akadémie vied. Prijal ho predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. Nuncia sprevádzal atašé Veľvyslanectva Svätej stolice Ján Bittšanský. Stretnutia sa zúčastnila aj podpredsedníčka pre zahraničné styky SAV Mgr. Zuzana Panczová, PhD., a PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., z Odboru medzinárodnej spolupráce.

Predseda SAV predstavil akadémiu a jej fungovanie a vyjadril túžbu, aby SAV mohla čerpať z dialógu a spolupráce s Pápežskou akadémiou vied, inštitúciou s vysokým odborným a morálnym kreditom. Zároveň uviedol, že mnohí vedci v SAV sú držiteľmi Ceny Fides et ratio, ktoré udeľuje Konferencia biskupov Slovenska za prínos k dialógu medzi vierou a vedou.

Apoštolský nuncius J. E. Nicola Girasoli predstavil Pápežskú akadémiu vied ako inštitúciu, ktorá je svojím spôsobom výnimočná, pretože je jedinou nadnárodnou akadémiou vied na svete. Založil ju v roku 1936 Pius X. a je jedinou nezávislou inštitúciou vo Vatikáne, ktorej poslaním je zabezpečovať slobodu vedy a podporovať výskum v záujme vedeckého pokroku. Pôsobí v šiestich hlavných oblastiach: Základná veda; Veda a technológia globálnych problémov; Veda pre problémy rozvojového sveta; Politika vedy; Bioetika a epistemológia.

Akadémiu riadi predseda s pomocou Rady. Jej 80 pápežských akademikov vymenúva Svätý Otec na doživotie na základe návrhov akademického zboru a vyberá ich bez akejkoľvek etnickej alebo náboženskej diskriminácie spomedzi najvýznamnejších vedcov a odborníkov v oblasti matematických, fyzikálnych a prírodných vied všetkých krajín sveta. V súčasnosti je v nej zastúpených 36 krajín, jednu tretinu tvoria nositelia Nobelovej ceny.

Na záver apoštolský nuncius tlmočil predsedovi SAV pozvanie od kancelára Pápežskej akadémie vied J. E. kardinála P. Turksona na návštevu Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne a odovzdal predsedovi SAV oficiálnu medailu z návštevy pápeža Františka na Slovensku.

 

Spracovala: Ľudmila Dolná, OMS SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články