Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slovenskí krajinní ekológovia na Svetovom kongrese IALE 2023 v kenskom Nairobi

Slovenskí krajinní ekológovia na Svetovom kongrese IALE 2023 v kenskom Nairobi

21. 7. 2023 | videné 634-krát

Štyria slovenskí krajinní ekológovia, Zita Izakovičová, Viktória Miklósová a Andrej Raniak z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., a Eva Pauditšová z Univerzity Komenského, sa 10. až 15. júla 2023 zúčastnili prestížneho Svetového kongresu medzinárodnej asociácie pre krajinnú ekológie (IALE – International Association for Landscape Ecology), ktorý sa koná každé štyri roky. Tento rok sa uskutočnil po prvý raz na africkom kontinente v Nairobi (Keňa).

Kongres zastrešený IALE predstavuje najprestížnejšiu odbornú udalosť pre krajinných ekológov na celom svete, na ktorej sa odborníci venujú aktuálnym témam krajinnej ekológie od globálnych otázok až po atraktívne a nové riešenia rôznorodých problémov v krajine na lokálnej úrovni.

Ústredná téma tohtoročného svetového kongresu bola Manažment cezhraničných zdrojov, zmena klímy a odolnosť životného prostredia. Program bol veľmi pestrý, zahŕňal plenárne zasadnutia, sympózia, sekciové diskusie, posterové prezentácie a rôznorodé tematické exkurzie zamerané na poznávanie prírodných a kultúrnych hodnôt hostiteľskej krajiny.

Slovenskí krajinní ekológovia na kongrese prezentovali metodiky zamerané na hodnotenie dôsledkov globálnych megatrendov, vrátane účinkov klimatickej zmeny na našu krajinu.  O úspechu slovenských krajinných ekológov svedčí fakt, že ich oslovil výkonný výbor IALE, aby zorganizovali európsky kongres IALE (IALE-Europe) v roku 2025. Tento návrh na zasadaní výboru IALE v Keni schválili. Slovenskí krajinní ekológovia sa vzhľadom na nedávne 40. výročie založenia IALE, ktoré sa uskutočnilo v Piešťanoch, v bývalom Československu, dohodli, že budú IALE Europe v roku 2025 organizovať spoločne s českými kolegami, CZ-IALE.

Svetový kongres IALE v roku 2023 spoločne organizovali Kenyatta University (KU), Regionálne centrum pre mapovanie zdrojov pre rozvoj (RCMRD), Národné múzeum Kene (NMK), Inštitút pre zmenu klímy a adaptáciu, Univerzita v Nairobi (UON), Organizácia Spojených národov pre životné prostredie Program (UNEP) a Africká kapitola IALE (Africa-IALE).

Hlavným poslaním IALE je podporovať spoluprácu medzi jednotlivými krajinami, regiónmi a inštitúciami združujúcich vedcov, ako aj spoluprácu s tvorcami národných a medzinárodných politík. Organizácia tiež slúži ako platforma pre diskusiu a interakcie naprieč príbuznými vednými disciplínami. Počas svetového kongresu krajinní ekológovia riešia široké spektrum environmentálnych výziev a hľadajú potenciálne riešenia na ich elimináciu.

 

Spracovali: Zita Izakovičová, ÚKE SAV, v. v. i., Eva Pauditšová

Foto: autorky

Súvisiace články