Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení za dlhodobý prínos pri rozvoji Chemického ústavu SAV

Chemický ústav SAV si pripomenul 70. výročie založenia

11. 7. 2023 | videné 806-krát

Už 70 rokov sa odvíja história Chemického ústavu SAV, v. v. i. Ako v živote človeka aj v živote ústavu je sedemdesiatka významným míľnikom, príležitosťou bilancovať, no zároveň aj bodom, keď sa otvára ďalšia etapa histórie. Zároveň je to okamih, keď je dobrým zvykom osláviť dosiahnuté úspechy.

Chemický ústav SAV, v. v. i., oslávil svoje významné jubileum 6. júna 2023 v prostredí hotela Sorea Regia v Bratislave. Slávnostného úvodu sa chopil súčasný riaditeľ ústavu Mgr. Stanislav Kozmon, PhD., ktorý vo svojom príhovore s hrdosťou a vďakou vyzdvihol významné dosiahnuté výsledky v rámci základného a aplikovaného výskumu v oblasti biochémie a chémie sacharidov s národným a tiež medzinárodným ohlasom, a uviedol novopripravené logo Chemického ústavu SAV, v. v. i.

Slávnostným večerom sprevádzal zamestnanec ústavu Ing. Filip Květoň, PhD.

Po úvodných slovách si účastníci vypočuli prezentáciu 70. výročie Chemického ústavu SAV, a to v réžii autorov RNDr. Petra Bieleho, DrSc., Ing. Miloša Hricovíniho, PhD., a Ing. Júlie Mičovej, PhD. Prednášajúci zdôraznili dôležitosť práce ústavu, jeho napredovanie vo všetkých oblastiach, ktorým sa zamestnanci venujú, prínos pre spoločnosť a naviac sa podelili s účastníkmi galavečera o svoje postrehy a osobné zážitky s nádychom humoru.   

Zlatú medailu SAV ako ocenenie za prínos k medzinárodnej spolupráci a výchove mladých vedeckých pracovníkov a všeobecne k rozvoju a podpory vedy a poznania si od predsedu SAV prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc., prevzala prof. Mária Hrmová, DrSc., akademička Učenej spoločnosti Slovenska, ktorá začínala svoju vedeckú kariéru na Chemickom ústave SAV a od roku 1993 pôsobí na University of Adelaide v Austrálii.

Ústav, to však nie len je stavba z muriva a betónu, ale predovšetkým sú to ľudia, lebo na začiatku každého úspechu či neúspechu stojí človek. Preto vzápätí nastal ten správny okamih udeliť ocenenia, tie si pri príležitosti životného jubilea odniesli: RNDr. Desana Lišková, PhD., Ing. Vladimír Mastihuba, PhD., a RNDr. Mária Vršanská, DrSc.

Za celoživotné dielo si prevzali ďakovné listy: RNDr. Peter Biely, DrSc., Ing. Slavomír Bystrický, DrSc., doc. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Ing. Ján Hirsch, DrSc., Ing. Peter Gemeiner, DrSc., Ing. Igor Tvaroška, DrSc., a Ing. Ivan Šimkovic, DrSc.

Rovnako si prevzali ďakovné listy za celoživotnú prácu na Chemickom ústave SAV: Ing. Zdena Hromádková, PhD., RNDr. Eva Machová, PhD., RNDr. Anna Malovíková, PhD., Ing. Danica Mislovičová, PhD., RNDr. Vlasta Sasinková a Ing. Elena Sláviková, PhD.

Za dlhodobý prínos pri rozvoji Chemického ústavu SAV ocenenia dostali: Mgr. Peter Capek, PhD., Ing. Miloš Hricovíni, PhD., RNDr. Jaroslav Klaudíny, PhD., Ing. Peter Magdolen, RNDr. Mária Matulová, DrSc., RNDr. Ján Mucha, CSc., Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD., doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc., Ing. Eva Stratilová, PhD., Ing. Renáta Vadkertiová, PhD., a Ing. Miroslav Koóš, DrSc. – in memoriam

Ďalej za významný prínos vo vede boli ocenení: Mgr. Peter Baráth, PhD., Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., RNDr. Karin Kollárová, PhD., Ing. Mária Mastihubová, PhD., Mgr. Vladimír Puchart, PhD., a Ing. Ján Tkáč, DrSc.

Ako mladí tvoriví pracovníci si ocenenia odniesli: Ing. Maroš Bella, PhD., Ing. Tomáš Bertók, PhD., Ing. Zuzana Košťálová, PhD., RNDr. Lenka Lorencová, PhD., Ing. Zuzana Pakanová, PhD., a Ing. Vladimír Sládek, PhD.

K popularizácii ústavu významnou mierou prispeli a boli ocenení: Ing. Pavol Farkaš, PhD., RNDr. Alena Holazová, PhD., a Ing. Filip Květoň, PhD.

A nakoniec za významnú a dlhodobú spoluprácu s Chemickým ústavom SAV si ocenenia odniesli: prof. RNDr. Mária Hrmová, DrSc., prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc., prof. Ing. Milan Polakovič, CSc., prof. Ing. Vojtěch Spiwok, PhD., a Ing. Zdena Sulová, DrSc.

Predseda Slovenskej chemickej spoločnosti prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., spolu s prof. Ing. Viktorom Milatom, DrSc., udelili Chemickému ústavu SAV pamätnú zlatú medailu Slovenskej chemickej spoločnosti pri príležitosti 70 rokov od založenia vrcholnej vedeckej inštitúcie na Slovensku, ktorú prijal riaditeľ Mgr. Stanislav Kozmon, PhD. Následne bol Ing. Vladimírovi Mastihubovi, PhD., udelený pozdravný list Slovenskej chemickej spoločnosti pri príležitosti životného jubilea 60 rokov a práce v Predsedníctve Slovenskej chemickej spoločnosti.

Ukončenie udeľovania ocenení zároveň znamenalo začiatok kultúrneho programu, ktorý dokonale dotváral slávnostnú a živú atmosféru galavečera. V rámci neho najskôr vystúpili žiaci zo Základnej umeleckej školy SuZUŠ Ružová dolina, ktorí účastníkov postupne zaujali a potešili umeleckou hrou na klavír, flatu a gitaru, spevom, dialógovou básňou, básnickým pásmom, ako aj krátkou autorskou scénkou. Následne vystúpil umelecký súbor Karpaty spolu s formáciou Folk Duo, ktorí nás svojimi pestrými krojmi, tradičnými tancami a piesňami preniesli do rôznych regiónov Slovenska. Po večeri zábava pokračovala za sprievodu nielen živej hudby, ale aj dídžeja a to až do neskorých nočných či skôr ranných hodín.

Dostali sme veľmi pozitívnu spätnú väzba od účastníkov a hostí podujatia, čo organizačný výbor veľmi teší. Veľká vďaka patrí všetkým hosťom a zúčastneným, ktorí dotvorili celkovú výnimočnú atmosféru galavečera. Na záver by sme chceli Chemickému ústavu SAV, v. v. i., k jeho jubileu zaželať pevné vedecké a profesionálne zdravie a ešte veľa podobných jubileí v budúcich rokoch.

 

Spracovali: Lenka Lorencová, Jana Blahutová, Flip Květoň a Stanislav Kozmon, ChÚ SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky, Marek Bučko

Súvisiace články