Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Odišiel MUDr. Svorad Štolc, DrSc.

29. 6. 2023 | videné 809-krát

S hlbokým zármutkom sme prijali informáciu, že dňa 28. júna 2023 nás navždy opustil náš dlhoročný kolega, priateľ a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV MUDr. Svorad Štolc, DrSc. Posledná rozlúčka s touto významnou osobnosťou slovenskej vedy sa uskutoční v pondelok 3. júla 2023 o 13.15 hod. v bratislavskom krematóriu.

Svorad Štolc sa narodil 16. júla 1939 v Levoči v rodine lingvistu – dialektológa prof. PhDr. Jozefa Štolca, DrSc. V roku 1962 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (UK) s vyznamenaním, kde pôsobil až do roku 1965 ako pedagogický pracovník. Od roku 1965 prešiel na Farmakologický ústav Česko-slovenskej akadémie vied (terajší Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV). Po obhajobe dizertačnej práce v roku 1969 odišiel na ročný študijný pobyt na Medical School na Oregonskej univerzite.

Po návrate založil neurofarmakologické laboratórium, v ktorom uskutočnil viaceré významné štúdie a objavy, medzi nimi napr. inovatívny poznatok o význame lipofility pri determinovaní účinku lokálnych anestetík. Spolu s kolegami, profesorom Luděkom Benešom a profesorom Viktorom Bauerom, objavil protektívny antioxidatívny účinok látky s pyridoindolovou štruktúrou Stobadín. Tento poznatok, ktorý získal domáci patent, ako i niekoľko zahraničných patentov, vyústil do rozsiahlej syntézy derivátov modelovej látky a výskumu mechanizmu ich účinku.

Dr. Štolc získal v roku 1999 titul doktora vied za prácu zameranú na molekulové aspekty farmák inhibujúcich iónové kanály. Do roku 2008 viedol Oddelenie neurofarmakológie, v rokoch 1990 – 2000 vykonával funkciu zástupcu riaditeľa a v rokoch 2000 – 2003 bol riaditeľom. Prednášal na Lekárskej fakulte a Farmaceutickej fakulte UK aj ako hosťujúci docent na Jeseniovej Lekárskej UK v Martine a tiež na mnohých vedeckých pracoviskách v zahraničí. Pôsobil vo viacerých orgánoch SAV i na externých vedeckých pracoviskách. V roku 2003 sa stal zakladajúcim členom Učenej spoločnosti Slovenska. Bol zodpovedným riešiteľom početných domácich a viacerých zahraničných výskumných projektov, publikoval viac ako 300 prác, prispel do vysokoškolských učebníc a ako autor a spoluautor má 14 zahraničných patentov, päť domácich a tri patentové prihlášky. Je laureátom mnohých ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria Strieborná plaketa J. Jesenia, Štátna cena KG za výskum látok s membránostabilizačným účinkom a Cena predsedu SAV za zabezpečenie realizácie výsledkov v praxi s látkou pentakín.

Jeho celoživotnou oporou mu bola jeho milovaná manželka, akademická maliarka Lýdia Štolcová, s ktorou má dve dcéry Katku a Hanku a syna Svorada.

V osobe Dr. Štolca odchádza predstaviteľ „zlatého“ obdobia farmakológie na Slovensku. Bol skvelým priateľom, človekom s veľkým srdcom, so svojím charakteristickým zmyslom pre humor.

 

Spracovala: Marta Prnová, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články