Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Viktor Witkovský a Martin Venhart

Čestnú plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách si prevzal Viktor Witkovský

29. 6. 2023 | videné 439-krát

Riaditeľ Ústavu merania SAV, v. v. i., doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., si vo štvrtok 29. júna 2023 z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta prevzal Čestnú plaketu SAV Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách. Ocenenie mu udelili pri príležitosti životného jubilea.

Podpredseda SAV Martin Venhart ocenil doterajšiu prácu V. Witkovského a zdôraznil jedinečnosť týchto stretnutí. „Sú vždy príležitosťou na chvíľu obzrieť sa za prácou excelentných vedcov, bez ktorých sa nemožno pozerať do budúcnosti inštitúcie,“ povedal.

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc., ukončil Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne absolvoval v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika. Po skončení štúdia nastúpil do Ústavu merania a meracej techniky Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV, pričom sa venoval problematike odhadovania parametrov modelu a testovaniu štatistických hypotéz o parametroch v lineárnom zmiešanom modeli. V roku 1993 nastúpil ako vedecký pracovník do Oddelenia teoretických metód, kde pôsobí vedecky dodnes. „Vedeckovýskumná činnosť Viktora Witkovského je zameraná na teóriu a aplikácie štatistických modelov a výpočtových metód v oblasti merania a metrológie, ako aj na aplikovaný štatistický výskum v biomedicíne,“ uviedol v slávnostnom laudáciu predseda Vedeckej rady Ústavu merania SAV, v. v. i., Ing. Ján Maňka, CSc., a menoval postupne jeho funkcie – dlhodobo pôsobil ako vedúci Oddelenia teoretických metód ÚM SAV (1998 – 2018), neskôr ako vedecký tajomník (1998 – 2006), predseda vedeckej rady (2005 – 2016), zástupca riaditeľa (2006 – 2018) a od roku 2019 ako riaditeľ ústavu.

V. Witkovský je úspešným školiteľom, pôsobil tiež ako pedagóg na Stavebnej fakulte STU, Elektrotechnickej fakulte STU, Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ako aj na Academii Istropolitana Nova. „Jeho publikačná činnosť okrem iného zahŕňa tri vedecké monografie, jednu vysokoškolskú učebnicu, štyri kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 27 prác v karentovaných časopisoch a 39 vedeckých publikácií v časopisoch registrovaných vo WOS Core Collection alebo SCOPUS,“ konštatoval J. Maňka a dodal, že „jedným z jeho výsledkov sú efektívne algoritmy pre odhady a testy parametrov modelov, s významnými aplikáciami predovšetkým v biomedicíne, ale aj technických vedách, ekonómii a iných oblastiach aplikovaného výskumu. V spolupráci so zahraničnými partnermi sa uvedené metódy a algoritmy aplikovali na detekciu a potláčanie bolesti u pacientov“.

Celé znenie laudácia je v prílohe.

Docent Witkovský v ďakovnej reči vyzdvihol hlavne prácu celého kolektívu ústavu, bez ktorého by nebol úspešný ani on ako vedec či riaditeľ. Vďaka patrila aj vedeniu celej akadémie, od ktorého „cíti veľkú pdporu“ a v neposlednom rade aj manželke.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články