Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zo Svetového dňa utečencov 2023, ktorý sa konal 18. júna 2023 a spoluorganizovala ho v rámci projektu Nadácia Milana Šimečku

ÚESA SAV, v. v. i., realizuje nový projekt UNESCO na podporu a ochranu živého dedičstva komunít vysídlených z Ukrajiny

29. 6. 2023 | zhliadnuté 282-krát

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., začal od polovice júna 2023 realizovať projekt „To get together“ – Zvyšovanie kapacít komunít vysídlených z Ukrajiny žijúcich na Slovensku prostredníctvom živého dedičstva podporujúci ochranu živého dedičstvo ľudí, ktorí ušli pred vojnou na Ukrajine.  V centre pozornosti projektu je využívanie živého dedičstva s cieľom posilniť a chrániť ukrajinské živé dedičstvo, podporovať a posilňovať samotné komunity vysídlené z Ukrajiny a podporovať aj sociálnu kohéziu medzi utečencami a prijímajúcou spoločnosťou.

Ambíciou projektu je sprostredkovať bezpečný priestor pre prax a prenos rôznych foriem živého dedičstva vrátane medzigeneračnej transmisie, ako aj propagovať a podporovať prenos živého dedičstva medzi ukrajinskými komunitami na Slovensku a zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany živého dedičstva pre vysídlené komunity. Projekt zahŕňa bohaté a rôznorodé aktivity, napríklad workshopy s tematikou živého dedičstva pre vysídlené komunity z Ukrajiny a aj širokú verejnosť v Bratislave a v regiónoch Slovenska, päť podujatí s tematikou ukrajinského živého dedičstva, workshop na tému živého dedičstva v čase krízy a jeho úlohy pre organizácie pracujúce s utečencami a migrantmi, participatívne mapovanie potrieb ochrany živého dedičstva u vysídlených komunít či záverečnú konferenciu o úlohe živého dedičstva pre vysídlené komunity. Čítajte viac tu.

Projekt, podporený UNESCO Fondom nehmotného kultúrneho dedičstva Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003, realizuje Ústav etnológie a sociálnej antropológie, v. v. i., v partnerskej spolupráci občianskym združením Sme Spolu a Nadáciou Milana Šimečku a záštitu mu udelila aj Slovenská komisia pre UNESCO.

 

Spracovala: Martina Wilsch, ÚESA SAV, v. v. i.

Foto: Radovan Dranga

Súvisiace články