Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ocenení doktorandi a doktorandky

Doktorandky a doktorandi predstavili na vedeckom seminári svoje víťazné práce

28. 6. 2023 | videné 620-krát

V Aule SAV sa v stredu 28. júna 2023 uskutočnil už tretí ročník vedeckého seminára, na ktorom sa predstavili so svojimi prácami víťazní doktorandi a doktorandky SAV zo všetkých troch oddelení vied akadémie. Najúspešnejší študenti a študentky si prevzali z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka diplomy.

Ako na úvod uviedla členka Predsedníctva SAV prof. Ľubica Lacinová, v súťaži vedci a vedkyne predstavujú svoje publikované práce, pričom jej cieľom je naučiť sa prezentovať výsledky svojich prác, diskutovať o nich a v neposlednom rade získať ocenenie.

V 1. oddelení vied si prvú cenu prevzal Mgr. Fridrich Egyenes z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., za prácu Široko-pásmový polovodič Ga2O3 – fyzikálne vlastnosti a technológia prípravy. Tretiu cenu získala Mgr. Jana Hrdá z rovnakého ústavu za prácu Príprava a charakterizácia dvojrozmerných materiálov – dichalkogenidov prechodných kovov. Do tretice doktorandka z Elektrotechnického ústavu SAV, v. v i., Mgr. Iuliia Vetrova si za prácu „Preparation of magnetic micro- and nano-scale objects for novel magnetic devices“ odniesla čestné uznanie.  Ďalšie dve čestné uznania v 1. oddelení vied získali Mgr. Martin Stahorský z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., za prácu Mechanochemická príprava sulfidických minerálov na báze medi a ich potenciálne aplikácie a Mgr. Anhelina Voitko z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., za prácu Color variations of Comet 29P/Schwassmann-Wachmann 1 in 2018. Obaja sa prezentovali online.                               

V rámci 2. oddelenia vied sa videokonferenčne predstavila Mgr. Lucia Čahojová z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV, v. v. i., s prácou Nové prístupy vo vymedzovaní biotopov sústavy chránených území Európskej únie – Natura 2000. Získala 1. cenu, 2. cena patrila Mgr. Veronike Medovej z Ústavu klinického a translačného výskumu BMC SAV, v. v. i., ktorá sa prezentovala s prácou Molekulárna genetika vrodených porúch detského veku.

V 3. oddelení vied patrilo 1. miesto Mgr. Júlii Čížovej s Historického ústavu SAV, v. v. i., s prácou Bratislavské environmentálne hnutie ako ostrov pozitívnej deviácie v období socializmu. Diplom rovnako za 1. miesto si odniesla aj Mgr. Dominika Havrillová zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i, za prácu Kvalita života a psychosociálne charakteristiky onkologických pacientov. Druhá cena patrila Mgr. et Mgr. Kataríne Rausovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.,  za prácu K významovému vývinu lexém krst, krstiť.  

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články