Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Family day 2023 – Spoznajte vedu zblízka

Family day 2023 – Spoznajte vedu zblízka

28. 6. 2023 | videné 432-krát

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravili pre deti zábavné edukačné aktivity v rámci podujatia Family day 2023 – Spoznajte vedu zblízka, ktoré sa uskutočnilo 25. júna 2023 v Bratislave. Návštevníci vedeckých stánkov si mohli otestovať a rozšíriť svoje znalosti o rastlinách a živočíchoch našej prírody.

Hlasové prejavy živočíchov si malí návštevníci vyskúšali v rámci aktivity Poznaj ma po hlase. Deti boli prizvané do sveta hlasov a zvukov vybraných skupín živočíchov (cicavce, vtáky, hmyz, plazy, obojživelníky). Podľa hlasového prejavu a celkovej akustiky, tónov, intenzity, zafarbenia hlasu ich zaraďovali do jednotlivých skupín živočíchov. Organizátori demonštrovali aj význam hlasových prejavov vtákov najmä v neprehľadných ekosystémoch na príkladoch vybraných spevavcov a práce ornitológa v teréne.

Ďalšou z úloh bolo spoznať typ ekosystému (dedina, les, poľnohospodárska krajina, vodný ekosystém) podľa nahrávky tohto ekosystému, kde bolo počuť rôznu „zmes“ zvukov. Ku  vybraným ekosystémom sa deti naučili aj akustický prejav typického vtáčieho zástupcu.

Na záver si mohli vybrať na pripravenom posteri konkrétneho živočícha a spoznať jeho hlasový prejav, vidieť ho vo vizuálnej ukážke a zistiť o ňom základné ekologické a etologické informácie. V rámci aktivity Kto tadiaľto kráčal sa podľa obrázkov stôp snažili deti identifikovať zvieratá bežné v našej prírode. Súčasťou stánkov bola aj poznávacia hra, v rámci ktorej deti podľa reálnych listov spoznávali stromy.  Veľký záujem bol o pozorovanie živých pavúkov pod stereoskopickou lupou.

Cieľom týchto aktivít bola popularizácia vedeckého výskumu a vzbudenie záujmu o prírodu okolo nás a tiež motivácia detí a ich rodičov k ochrane životného prostredia.

 

Spracovali: Magdaléna Bezáková a Hubert Hilbert, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Foto: autori

Súvisiace články