Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

TBEN4814.JPG

SAV udelila pamätné medaily kolektívom a osobnostiam

23. 6. 2023 | videné 2018-krát

Pri príležitosti 70. výročia Slovenskej akadémie vied udelil jej predseda Pavol Šajgalík v piatok kolektívom a osobnostiam pamätné medaily. Ocenenia si prevzali zástupcovia jednotlivých ústavov, vedci, ale aj popularizátori vedy v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedy na Slovensku, reprezentujú úlohu akadémie alebo prispievajú k viditeľnosti vedy a výskumu na Slovensku.

Medaily za historický alebo aktuálny prínos SAV pre spoločnosť dostalo šesť ústavov. Astronomický ústav SAV ocenil Šajgalík za prínos v oblasti fyziky Slnka, Ústav experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV za oblasť výskumu chorôb štítnej žľazy a ochorení z nedostatku jódu. Ocenenie získal aj Archeologický ústav SAV za digitalizáciu archeologických nálezov a ich sprístupňovanie verejnosti pomocou najmodernejších technológií, Ústav vied o Zemi SAV za vybudovanie a prevádzkovanie Národnej siete seizmických staníc a Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV za komplexné vedecké dielo Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Medailu získal aj Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV za vybudovanie a prevádzkovanie komplexu korpusových databáz Slovenský národný korpus.

Ocenených bolo aj deväť osobností vedy. Medailu si prevzal odborník v oblasti medziplanetárnej hmoty, komét a meteoritov, popularizátor vedy a propagátor pozorovania nočnej oblohy Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV. Ocenenie dostal aj Igor Broska z Ústavu vied o Zemi SAV, ktorý položil základy genetickej mineralógie a geochémie akcesorických minerálov granitoidného systému nielen na Slovensku, ale aj vo svete, či Karol Nemoga z Matematického ústavu SAV, ktorý je jedným z medzinárodne uznávaných odborníkov v oblasti kryptografie. Medailu dostala aj Daniela Ježová z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV, ktorá sa venuje štúdiu mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických, neurologických, kardiovaskulárnych a metabolických porúch. Ocenený bol aj medzinárodne uznávaný vedec v oblasti experimentálnej onkológie, ktorý prispel k rozvoju poznatkov v oblasti onkogénnych vírusov a génovej terapie Čestmír Altaner z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV či Tomáš Bleha z Ústavu polymérov SAV, ktorý je odborníkom na fyzikálnu, makromolekulovú a výpočtovú chémiu. Medailu získala aj Gabriela Kiliánová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, ktorá svojou manažérskou činnosťou vytvorila koncepčné i organizačné podmienky pre najvýznamnejšie projekty slovenského národopisu/etnológie, sociologička Zuzana Kusá zo Sociologického ústavu SAV, ktorá sa špecializuje predovšetkým na kvalitatívne výskumné metódy a súčasne integruje makro- a mikroprístupy k skúmaným sociálnym javom. Posledným oceneným bol historik Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, ktorý sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska v 20. storočí.       

Medaily dostali aj externí členovia Vedeckej rady SAV. Medzi ocenenými boli predsedníčka Akadémie vied Českej republiky Eva Zažímalová, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák či rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť. Ocenenie získal aj dlhoročný člen Vedeckej rady SAV zastupujúci súkromný sektor Štefan Rosina.

Šajgalík udelil medaily aj v kategórii popularizátor vedy. Ocenenia dostali občianske združenie All4Science, kolektív popularizátorov z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach, tvorcovia relácií Experiment a VaT magazín v RTVS a Ján Mečiar za rubriku Spektrum a reláciu Spektrum 24.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

 

Zdroj: TASR

Foto: Tomáš Benedikovič

Súvisiace články