Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci workshopu

Spoločný workshop projektov IMPULZ a ERA-CHAIR

20. 6. 2023 | videné 703-krát

Začiatkom júna (8. – 9. júna 2023) sa v priestoroch Výskumného centra pre kvantové informácie SAV a vedeckého parku Univerzity Komenského uskutočnil Spoločný workshop projektu IMPULZ SUPERSPIN-IM-26 a ERA-CHAIR-projektu LAMatCU na tému Príležitosti na spoluprácu v oblastiach supravodivosť a 2D materiály. 

Na workshope vystúpili okrem slovenských vedcov aj experti z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky, Dánska a Japonska. Diskutovali o súčasných trendoch a aktivitách v oblasti supravodivých a 2D materiálov, identifikovali príležitosti na spoluprácu a možnosti financovania výskumu v tejto oblasti.

Workshop bol dobrou príležitosťou na prehĺbenie spolupráce medzi úspešnými riešiteľmi projektov v rámci mobilitných programov IMPULZ (Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.), SASPRO 2 (Univerzita Komenského, Ústav informatiky SAV, v. v. i.) a ERA-CHAIR (Univerzita Komenského).

 

Spracovala: Kristína Muráňová, Odbor vedy a výskumu SAV 

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články