Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na Aperitív plus

Pozvánka na Aperitív plus o genealógii československého stalinizmu

19. 6. 2023 | zhliadnuté 428-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na špeciálnu prednášku semináru Aperitív – tzv. Aperitív plus. Uskutoční sa vo štvrtok 22. júna 2023 o 10.30 hod. na Historickom ústave SAV (Klemensova 19, Bratislava). Prednášku do programu Aperitívu zaradili výnimočne – dôvodom je vedecký pobyt Denisy Nečasovej na Historickom ústave SAV, v. v. i. 

Príspevok s názvom Genealogie československého stalinismu 1929 – 1953 budú prezentovať Denisa Nečasová z Historického ústavu Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity a Jan Mervart z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. Aperitív sa bude konať ako zvyčajne na Historickom ústave SAV (Klemensova 19, Bratislava), v zasadacej miestnosti ústavov spoločenských vied SAV, v podkroví na V. poschodí.

Československý stalinizmus pre svoje dlhé trvanie predstavuje v rámci krajín strednej a východnej Európy jedinečný prípad. Autorom prednášky ide predovšetkým o zachytenie genealógie stalinizmu ako Gesamtkunstwerku založenom na vzájomnej prepojenosti jednotlivých konceptualizácií, reprezentácií a spôsobov komunikácie. Za ústredný logos stalinizmu pritom považujú dynamiku, ktorá vznikala z napätia medzi neustálou premenlivosťou stalinskej politiky a stratégie, a zároveň snahou po formulovaní jednoty základných východísk a záväzných pravidiel.

Usporiadatelia upozorňujú, že ide o poslednú prednášku pred letnou pauzou.

Srdečne pozývame!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články