Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci konferencie

Medzinárodná konferencia Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible (I)X

15. 6. 2023 | videné 598-krát

V dňoch 7. a 8. júna Filozofický ústav SAV, v. v. i., zorganizoval medzinárodnú konferenciu Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible. Počas uplynulých desiatich rokov konferencia prilákala filozofov zo všetkých kútov sveta a výstupy jej prednášok formovali súčasné trendy vo filozofickom výskume v analytickej metafyzike všeobecne, a v otázkach modalít konkrétne.

Tento rok prijalo pozvanie päť prenášajúcich: Sondra Bacharach (Victoria University of Wellington, Nový Zéland), John Divers (Trinity College Dublin, Írsko), Marie Duží (VŠB Technická univerzita v Ostrave, Česko), Graham Priest (The City University of New York, USA) a David Shoemaker (Cornell University, USA). Zatiaľ čo nepredvídateľné okolnosti zabránili účasti Marie Duží na konferencii, zvyšní plenárni rečníci predniesli pozoruhodné príspevky o ich inovatívnom výskume. Plenárne prednášky sa v primeranej miere zameriavali na prakticky orientované témy v etike a estetike (David Shoemaker a Sondra Bacharach) a abstraktnejšie témy v metafyzike, logike a metaontológii (Graham Priest a John Divers). Prijaté prednášky pokryli účastníkov zo 16 krajín sveta.

Konferenciu štedro podporil projekt University of Oxford “New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe” financovaný s podporou John Templeton Foundation (“Pavel Tichý on Individuals, Roles, and God” subgrant; www.tichyproject.com), VEGA 2/015/22 (“Responsibility and Modal Logic” projekt) a Slovenským filozofickým združením pri SAV.

Viac informácií o konferencii i jej súčasnom ročníku, vrátane úplného zoznamu prednášajúcich.

 

Spracoval: Martin Vacek, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Foto: autor

Súvisiace články