Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pracovníčky ÚKE SAV, v. v. i., zabezpečovali odborný výklad

Na Celoslovenských dňoch poľa sa prezentoval aj Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

9. 6. 2023 | videné 536-krát

Už 12. ročník výstavy, tradičného podujatia Celoslovenské dni poľa, sa uskutočnil tento rok v dňoch 6. až 7. júla v Oponiciach v okrese Topoľčany vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU). Hlavným organizátorom podujatia konaného pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja SR boli ako tradične vydavateľstvo Roľníckych novín, Profi Press SK a spoluorganizátorom  SPU v Nitre.

Celoslovenské dni poľa v roku 2023  boli rekordné v počte políčok aj v počte poľnohospodárskej techniky, vrátane techniky nevyhnutnej pre rozvoj precízneho poľnohospodárstva. Veľká pozornosť sa venovala tiež  problematike životného prostredia.

Na podujatí sa zúčastnil aj Ústav krajinnej ekológie, v. v. i., ktorý prezentoval formou posterov svoje aktivity v oblasti výskumu poľnohospodárskej krajiny: využitie diaľkového prieskumu zeme v rámci precízneho poľnohospodárstva, predpovedný systém pre výskyt ochorení viniča, metódy mapovania a monitorovania historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny zamerané na  zachovanie významných typov biokultúrnej krajiny a automatizovaný podporný systém pre tvorbu projektov miestnych územných systémov ekologickej stability, ktorú vyvinul ÚKE SAV, v. v. i., spoločne s firmou Esprit, s. r. o. Ide o systém, ktorý uľahčuje projektantom spracovanie projektov MÚSES, ktoré sú hlavným podkladom pre spracovanie projektov pozemkových úprav a tiež budú vhodnou pomôckou pri návrhu biopásov v poľnohospodárskej krajine.

 

Text: Zita Izakovičová, Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Foto: ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články