Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Projekt VISION

Online kurz „Esophageal cancer“

8. 6. 2023 | videné 344-krát

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na kurz pod názvom „Esophageal cancer“, ktorý sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Prednášajúci a témy:

  • Tania Triantafyllou, MD.: Multimodal treatment strategies for esophageal  carcinoma
  • Prof. Dimitrios Theodorou, MD.: The extent of lymph node dissection in esophagectomy in the modern era
  • Maria Theoxari, MD.: Immunotherapy for esophageal cancer

Kurz pripravili špičkoví klinici z National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) a “Laiko” General Hospital of Athens. Prednášky budú v anglickom jazyku.

Online kurz sa bude konať dňa 21. júna 2023 online.

Registráciu a viac informácií o kurzoch nájdete na webovej stránke projektu VISION.

National and Kapodistrian University of Athens (NKUA) bola oficiálne založená v roku 1837. Je prvou univerzitou nielen v Grécku, ale aj v regióne východného Stredomoria a zároveň najväčšou univerzitou v počte študentov v Európe.

Klinika propedeutickej chirurgie patrí k renomovaným chirurgickým onkologickým pracoviskám s vysokokvalifikovanými a medzinárodne uznávanými odborníkmi. Špecializuje sa hlavne na liečbu nádorov tráviaceho traktu, vrátane nádorov pečene, žlčových ciest a pankreasu.

V rámci jednotlivých prednášok, predstavia špičkoví odborníci z NKUA aktuálny stav poznatkov v oblasti diagnostiky pacientov so zhubnými nádormi pažeráka, moderné chirurgické postupy a aktuálne možnosti liečby.

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, BMC SAV, v. v. i.

Súvisiace články