Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Aj včielky v prírode sú dôležité

Krajinní ekológovia pre deti v rámci GREEN WEEK 2023

7. 6. 2023 | videné 482-krát

Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pre žiakov predškolského veku z partnerskej škôlky na Macharovej ulici 1 v Bratislave-Petržalke pripravili zábavné a hravé podujatie s názvom Cez hru k poznaniu.

Cez praktické ukážky ochrany prírody a krajiny pracovníci ústavu zapojili deti do environmentálnych aktivít, vedomostných a pohybových hier a súťaží s cieľom rozvíjať ich ekologické myslenie a správanie. Obohatili tak ich doterajšie environmentálne vedomosti o zručnosti, ktoré sú potrebné pri ochrane prírody a racionálnom využívaní prírodných zdrojov. „Naučili sme deti nielen rozpoznať ekosystémy v krajine, ale aj to, aké sú pre človeka dôležité,“ objasňuje RNDr. Milena Moyzeová, PhD., Spolu tak s deťmi hľadali odpovede na otázky: Odkiaľ sa berie pitná voda, potraviny, ovocie a zelenina a prečo je dôležitá ochrana vody a pôdy. Prečo niektoré rastlinky a živočíchy v prírode ubúdajú a je potrebné ich chrániť. Prečo je dôležité separovať odpad a ako sa dá ďalej využiť.  A množstvo ďalších zaujímavostí, pri ktorých si deti nielen precvičili svoje vedomosti ale aj osvojili mnohé zručnosti  – vystrihovanie, vyfarbovanie, lepenie, priraďovanie, pozorovanie pod mikroskopom a pod.

 

Text a foto: Milena Moyzeová, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články