Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na seminár

Spoločný workshop projektu IMPULZ SUPERSPIN-IM-26 a ERA-CHAIR-projektu LAMatCU

7. 6. 2023 | videné 737-krát

Riešitelia projektu IMPULZ SUPERSPIN-IM-26 a ERA-CHAIR-projektu LAMatCU pozývajú na spoločný workshop Príležitosti na spoluprácu v oblastiach supravodivosť a 2D materiály, ktorý sa koná 8. – 9. júna 2023. Vo štvrtok 8. júna sa uskutoční v Auditoriu QUTE, Výskumné centrum pre kvantové informácie (RCQI) SAV a v piatok 9. júna vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Hlavnými cieľmi workshopu budú

  1. Prehľad dôležitých súčasných trendov a aktivít v oblasti supravodivých a 2D materiálov;
  2. Zhodnotiť súčasné možnosti v oblasti supravodivosti a 2D materiálov na Slovensku;
  3. Identifikovať príležitosti na spoluprácu;
  4. Identifikovať príležitosti pre domáce a medzinárodné financovanie.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články