Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na historický Aperitív

Pozvánka na Aperitív na tému Charta 77 v historické a transnacionální perspektivě

5. 6. 2023 | videné 530-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na ďalšie zo stretnutí v rámci Aperitívu, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 8. júna 2023 o 10.30 h v zasadacej miestnosti ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ulici 19 v podkroví na 5. poschodí.

S prednáškou na tému Charta 77 v historické a transnacionální perspektivě sa predstavia Mgr. Kristina Andělová, Ph.D., a Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

V príspevku predstavia v súčasnosti prebiehajúci výskum Charty 77 v domácej a transnacionálnej perspektíve, podporený Grantovou agentúrou Českej republiky. Vzhľadom na to, že ide o projekt komplexný a mnohovrstevnatý, prednášajúce sa podrobnejšie zamerajú najmä na dve oblasti: každodenný život príslušníkov undergroundu a svojbytné chápanie kresťanskej spirituality, často prítomné v ich umeleckej tvorbe, a rodinu a deti v chartistickom prostredí.

Tešíme sa na stretnutie!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články