Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka, Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Prínos ‘publish & read’ zmluvy so Springer Nature pre open access publikovanie na Slovensku

2. 6. 2023 | videné 481-krát

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z dvadsiatich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied licencovanú produkciu vydavateľstva nielen čítať, ale tiež publikovať v režime otvoreného prístupu vo vybraných open access časopisoch vydavateľstva Springer Nature.

Reálne to znamená, že, ak má korešpondenčný autor afiliáciu organizácie SAV a uvedený pracovný email SAV, môže publikovať svoje výskumné články v režime open access (OA) v časopisoch Springer Nature bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov (takzvaných APC poplatkov). Finančné plnenie zmluvy totiž zabezpečilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Proces prijatia článku sa však nijako nemení, podmienky jeho kvality a absolvovanie riadneho recenzného procesu zostávajú nedotknuté.

Viac informácií o systéme OA publikovania bolo prednesených na podujatí v Aule SAV 30. mája 2023, z ktorého prezentáciu a videozáznam nájdete TU.

Súvisiace odkazy:

https://springernature.turtl.co/story/ta_authors/page/1?pid=6448a227ec36c4e880ce1f0f

https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/

Prístup k produkcii vydavateľstva Springer Nature na čítanie je nastavený na IP adresy SAV, mimo IP adries môžu zamestnanci SAV využiť vzdialený prístup – HAN prostredníctvom registrácie v Ústrednej knižnici SAV. Zamestnanci SAV majú pri registrácii za používateľa knižnice pre využívanie EIZ výnimku z povinnosti fyzickej návštevy ÚK SAV.

Viac informácií

 

Spracovala: Andrea Doktorová, Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články