Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

O sile slušnosti prednášala Katarína Strýčková. Vľavo Ľubica Lacinová, členka Predsedníctva SAV

Diskusia o dobrých spôsoboch a noblese v meniacom sa svete

1. 6. 2023 | videné 408-krát

V stredu 31. mája 2023 sa v Aule SAV v areáli na Patrónke v Bratislave uskutočnil seminár – diskusia Sila slušnosti: Dobré spôsoby a noblesa v meniacom sa svete. O tom, čo sú dobré spôsoby a prečo sú potrebné aj v súčasnosti, hovorila odborníčka na diplomatický protokol a etiketu Katarína Strýčková. Bola pri návštevách členov kráľovských rodín aj pri prezidentských inauguráciách. Založila a vedie OZ Klub železných matiek a podcastový projekt rozhovorov s inšpiratívnymi ženami V ženskom rode, v ktorom rozprávajú o svojich príbehoch, postojoch a životných skúsenostiach.

Na začiatku svojej prednášky Katarína Strýčková vyjadrila svoje obavy z úpadku dobrých mravov, toho, čo pokladá za tmel našej spoločnosti. „Dobré spôsoby vytvárajú náš dobrý život. Tým, že sú vizitkou nás ako ľudí, určujú to, ako sa k nám správajú iní,“ hovorí lektorka.

Prednášajúca sa tiež venovala zásadám správneho „tykania“ na pracovisku. Aby dynamika v tíme fungovala, je potrebné, aby tykanie prebiehalo medzi všetkými kolegami, mužmi aj ženami. Naopak, ak si niekto neželá, aby si s druhým tykal, nie je neslušné to zdvorilo odmietnuť.

Odborníčka na protokol sa dotkla aj etikety vo vedeckom prostredí. Ako hovorí, základom komunikácie je porozumenie. Konflikt podľa nej môže vznikať medzi staršími a mladšími vedeckými pracovníkmi. „Prirodzená autorita staršieho vedca alebo vedkyne by mala byť jednoznačne pozitívnou autoritou, kde by malo dochádzať k líderstvu a mentorstvu, nie k spochybňovaniu alebo ponižovaniu,“ dodáva.

Katarína Strýčková sa dlhé roky pohybovala v politických kruhoch. O svoje skúsenosti z tohto prostredia sa tiež podelila s publikom.

Dôležitou súčasťou seminára boli otázky a odpovede na ne. Diváci svoje otázky posielali cez sli.do. Jedna z mnohých otázok sa týkala asertívneho správania. Podľa odborníčky je to určenie si hraníc. Stanovenie si toho, v ktorom sa ja ako osobnosť pohybujem. Je veľký rozdiel medzi agresívnym a asertívnym správaním.

Na záver lektorka zdôraznila, aby si vedci uvedomili, že vzdelanie zaväzuje. Aby to, kde pracujú a ako pracujú, brali ako záväzok voči spoločnosti.

Pre mimobratislavských záujemcov bolo podujatie streamované.

 

Spracoval: Martin Bystriansky

Foto: autor

Súvisiace články