Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

SAV otvára 5. výzvu programu DoktoGrant

SAV otvára 5. výzvu programu DoktoGrant

1. 6. 2023 | videné 1165-krát

Slovenská akadémia vied vyhlasuje dnes – 1. júna 2023 – 5. výzvu Programu grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant). Výzva na podávanie žiadostí o grant a prihlášok do programu je zverejnená na stránke SAV aj na domovskej stránke programu.

Program grantov pre doktorandov SAV (DoktoGrant) je aktivitou SAV, ktorej zámerom je podporiť vedecké projekty študentov dennej formy doktorandského štúdia realizovaného v rámci organizácií SAV. Cieľom je finančne podporiť kvalitné projektové návrhy, ktoré budú tvoriť ucelenú časť v rámci projektov riešených počas doktorandského štúdia a ktoré je možné realizovať v priebehu jedného roka. Vo štvrtej výzve programu bolo podporených 44 žiadostí o grant z 24 ústavov SAV.

Konečný termín na podávanie žiadostí o grant v 5. výzve programu je 31. augusta 2023.

Viac informácií o podmienkach programu, ako aj možnosti registrovať sa a podať žiadosť o grant nájdete na webstránke programu.

 

Spracovala: Veronika Baňkosová, Odbor vedy a výskumu SAV

Súvisiace články