Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obavy z rastu cien sú stále vysoké, ale nižšie ako pred rokom. Na snímke ceny potravín v januári 2022

Obavy z rastu cien sú nižšie ako pred rokom. Obavy zo stavu zdravotníctva neklesajú

30. 5. 2023 | zhliadnuté 264-krát

Na prelome apríla a mája sa respondenti najviac obávali rastúcich cien a stavu slovenského zdravotníctva. Kým obavy z rastu cien klesajú, obavy zo stavu zdravotníctva nie. Respondenti vnímajú subjektívnu príjmovú situáciu svojich domácností horšie ako pred rokom. Aj tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko?

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Od marca 2020 zrealizovali sedemnásť rozsiahlych zisťovaní a tri menšie špeciálne zisťovania.

Sedemnásta vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? sa uskutočnila od 27. apríla 2023 do 9. mája 2023. V čase zberu údajov bola témou kauza exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a prezidentka ohlásila vznik úradníckej vlády.

Obavy z rastu cien sú stále vysoké, ale nižšie ako pred rokom

Vo výskume na prelome apríla a mája vyslovovali respondenti najväčšie obavy z rastúcich cien energií a inflácie (82,2 %), zo stavu slovenského zdravotníctva (81,1 %) a zo súčasného politického diania (79,1 %). V porovnaní s výskumom pred rokom klesli obavy z rastu cien, obavy zo stavu zdravotníctva a zo súčasného politického diania zostali rovnako vysoké. Obavy z vojnového konfliktu na Ukrajine v porovnaní s obavami pred rokom výraznejšie klesli na 66,1 percenta. S odstupom najmenšie obavy (39,6 %) majú respondenti z pandémie koronavírusu.

Vo všeobecnosti platí, že menšie obavy vyslovovali muži a respondenti, ktorých domácnosti vedeli ľahšie vyjsť so svojím rozpočtom. Obavy z rastúcich cien výrazne častejšie vyslovovali voliči Smeru. Voliči strany Hlas nevyslovovali obavy z rastu cien častejšie než voliči ostatných strán. Menšie obavy z vojnového konfliktu na Ukrajine vyslovovali tí respondenti, ktorí vinili z vojny USA a NATO.

Subjektívna rozpočtová situácia domácností je horšia ako pred rokom

V porovnaní s výskumom na prelome apríla a marca 2022 je v aktuálnom výskume väčšia skupina respondentov, ktorí odpovedali, že je pre nich veľmi alebo dosť ťažké vyjsť s rozpočtom. Podiel týchto respondentov je približne rovnaký ako v novembri 2022. Problémy vyjsť s rozpočtom deklarujú výrazne častejšie starší respondenti, naopak menej často respondenti s vyšším vzdelaním.

Napriek vysokej miere obáv zo zdražovania, stavu zdravotníctva či politického diania platí, že väčšina respondentov je so svojím životom spokojná (54,2 %). Podiel respondentov nespokojných so svojím životom (22,9 %) je rovnaký, ako bol vo výskumoch pred rokom. Platí, že miera spokojnosti s vlastným životom pri odpovediach jednotlivých respondentov nesúvisí so žiadnou zo zisťovaných obáv. Obavy z politického a ekonomického vývoja nemajú žiadnu spojitosť s tým, ako ľudia hodnotia svoj život.

„Už viac ako rok sú obavy z nárastu cien najvýraznejšou obavou respondentov na Slovensku. So skončením zimy a postupným zmierňovaním úrovne inflácie však tieto obavy boli už o niečo nižšie ako pre rokom. Vysoké zostávajú obavy zo stavu slovenského zdravotníctva a aktuálnej politickej situácie, ktoré sú na rovnakej úrovni, ako boli pred rokom. Hoci sú obavy zo zdražovania už nižšie ako pred rokom, subjektívna príjmová situácia domácností je vnímaná ako ťažšia než pred rokom. Toto vnímanie zodpovedá skutočnosti, že v dôsledku vysokej inflácie na Slovensku v minulom roku reálne príjmy ľudí klesli. Napriek poklesu reálnych príjmov však u ľudí prevažuje celková spokojnosť so životom a za rok sa prakticky nezmenila. Platí, že nespokojnosť s politikou nesúvisí s tým, ako hodnotíme naše súkromné životy,“ komentuje výsledky výskumu Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát. Kľúčové zistenia sú tiež k dispozícii na stránke prieskumu.

 

Spracovala: Michaela Lukovičová, agentúra Seesame

Foto: TASR/Dano Veselský

Súvisiace články