Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Rekonštrukcia hrobky

V Podtatranskom múzeu v Poprade otvorili jedinečnú expozíciu hrobky popradského kniežaťa

26. 5. 2023 | videné 656-krát

Vo štvrtok 25. mája 2023 v Podtatranskom múzeu v Poprade slávnostne otvorili stálu expozíciu Knieža z Popradu a jeho hrobka. Predstavuje unikátnu, úplne zachovalú drevenú hrobku z konca 4. storočia, ktorú náhodne objavili pri stavebných prácach v priemyselnom parku v Poprade v roku 2005. Pre verejnosť sa táto jedinečná výstava sprístupní v sobotu 27. mája 2023. Na prehliadku expozície sa však musia záujemcovia vopred objednať.

Nález rok po objavení preskúmali odborníci z Podtatranského múzea v Poprade a Archeologického ústavu SAV, v. v. i., v spolupráci s Museum für Archäologie a Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schloss Gottorf, Schleswig. „Táto popredná nemecká inštitúcia v priebehu viac ako pätnástich rokov zabezpečila náročnú konzerváciu a digitálnu dokumentáciu nálezu. Na tomto európskom objave dlhodobo spolupracuje medzinárodná skupina archeológov a odborníkov z mnohých ďalších vedeckých odborov,“ približuje riaditeľ Archeologického ústavu SAV, v. v. i., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Ako dodáva, vďaka vhodným pôdnym podmienkam sa zachovalo to, čo štandardne archeológovia nenachádzajú – drevo, kože, textílie a ďalšie organické nálezy, a to napriek tomu, že hrobku dávno vykradli. „Práve v tom je jej jedinečnosť. Nájsť z dreva vysústružené posmrtné lôžko či stôl, kožené puzdro na luk, časti vzorovanej tapisérie, doskovú hru, drevený sarkofág, drevené máry, na ktorých niesli mŕtveho do hrobu a množstvo ďalších jedinečných predmetov zo začiatku doby sťahovania národov je snom každého archeológa,“ nadchýna sa PhDr. Karol Pieta, DrSc., z Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Hrobka sa tiež stala zdrojom mnohých nových poznatkov. Vďačí za to mimoriadnym prírodným podmienkam, v ktorých sa zachovala. Nové fakty tak poskytli doteraz nepoznané možnosti výskumu v oblasti prírodného prostredia, remesla, stavebných technológií, ale aj v oblasti genetiky i transferu ideí v podobe dokladov intenzívnych kontaktov nášho územia s antickým svetom pred 1600 rokmi. „Nové možnosti prinášajú výskumy DNA a izotopové analýzy, vypovedajúce o pôvode i životnom prostredí a výžive zomrelého,“ objasňuje ďalej K. Pieta. „Podľa výsledkov medzinárodného výskumu tento dvadsaťročný 177 cm vysoký mladý muž pochádzal z kraja po Tatrami. Podľa stravovacích návykov sa nejaký čas mohol pohybovať na území Rímskeho impéria v Stredomorí. Príčinu jeho smrti sa nepodarilo zistiť. Trpel však hepatitídou typu B, ktorá mohla byť dôvodom jeho predčasného skonu,“ konkretizuje nález.

Atraktívny objav hrobky bol predurčený pre jeho využitie pre výstavné účely. Víťazný výtvarno-architektonický projekt vychádzal zo scenára autorov terénneho výskumu (Karol Pieta a Tereza Štolcová) a zohľadnil mimoriadnu historickú hodnotu pamiatky i jej pozoruhodný celoeurópsky význam.

Trvalá výstava v Podtatranskom múzeu v Poprade, ktorú financuje Prešovský samosprávny kraj, má možnosť stať sa významnou atrakciou kultúrneho turizmu v exponovanej oblasti Vysokých Tatier.

Starostlivosť o hrobku z Popradu vrátane mnohých nevystavených artefaktov uložených v špeciálnom klimatizovanom depozitári v Nitre zostáva v dlhodobej starostlivosti Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články