Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prieskum pre zamestnancov SAV

Zamestnanci SAV sa môžu zapojiť do Európskeho prieskumu kliešťov

19. 5. 2023 | videné 548-krát

Zamestnanci a zamestnankyne SAV sa môžu zapojiť do európskeho prieskumu zameraného na informovanosť európskych občanov o kliešťoch a chorobách prenášaných kliešťami. Prieskum je súčasťou projektu „The knowledge and awareness on ticks and tick-borne pathogens in Europe“ a spustili ho vo viacerých štátoch Európy.

V projekte The knowledge and awareness on ticks and tick-borne pathogens in Europe“ participujú výskumníci na danú tému z viacerých inštitúcií v Európe pod vedením Univerzity v Zaragoze (Španielsko). Slovensko v ňom zastupuje Ústav zoológie SAV, v. v. i. Prieskum sa uskutočňuje formou dotazníka, do ktorého je možné vstúpiť pomocou uvedeného linku (aj na konci textu) alebo oskenovaním priloženého QR kódu.

Budeme radi, keď sa do prieskumu zapojí čo najviac pracovníkov SAV.

Termín pre vyplnenie dotazníka je do 31. augusta 2023. 

 

Text: Mária Kazimírová, Pavol Prokop, Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Foto: Ľubomír Vidlička

 

Fill | European tick survey / Európsky prieskum kliešťov (English - Slovak)

Súvisiace články