Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z prednášky o čare matematiky. Na snímke Karol Nemoga medzi žiakmi trnavskej základnej školy

Vedci SAV odhaľovali trnavským žiakom čaro a tajomstvá matematiky

18. 5. 2023 | videné 650-krát

Slovenská akadémia vied v rámci osláv 70. výročia svojho založenia pripravila pre žiakov základných škôl Trnavského kraja prednášku s diskusiou pod názvom Čaro a tajomstvá matematiky. Popularizačné podujatie sa konalo v stredu 17. mája 2023 na Základnej škole Jána Bottu v Trnave. Bolo určené najmä pre žiakov 6. – 9. ročníka ZŠ a nadšencov matematiky či riešiteľov Pytagoriády alebo Matematickej olympiády.

Organizátorom akcie bol člen Predsedníctva SAV a vedec z Ekonomického ústavu SAV, v. v. i., Ing. Marek Radvanský, PhD. Spolu s ním prednášal svetovo uznávaný vedec a riaditeľ Matematického ústavu SAV, v. v. i., doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.

Matematici sa venujú množstvu problémov. Napriek obmedzenému času sa doc. Nemoga vo svojej prednáške venoval trom čiastkovým témam. Hovoril o tom, čo je matematika, na čo nám slúži, porozprával o histórii počítačov a zasvätil publikum do tajov šifrovania. Pútavo prednášal o historických osobnostiach, napríklad o Alžbete I., ktorá dala popraviť svoju sesternicu Máriu I. Stuartovú potom, ako Alžbetini ľudia zachytili a rozlúštili Máriinu správu, kde písala svojim stúpencom, aby Alžbetu odstránili. „To bola prvá vážna aplikácia kryptoanalýzy vo svetových dejinách,“ dodáva Karol Nemoga. Ďalej vyzdvihol Alana Turinga, britského matematika a kryptografa, ktorý sa zaslúžil o predčasné ukončenie 2. svetovej vojny a zachránil desiatky milióny životov. Presadil totiž konštrukciu zariadenia, ktoré vedelo v krátkom čase analyzovať pravdepodobné nastavenia Enigmy, šifry používanej armádou nacistického Nemecka. Po prednáške Karol Nemoga odpovedal na otázky, prečo sa stal matematikom, no žiakov tiež zaujímalo, ako vlastne funguje moderné šifrovanie.

Dr. Marek Radvanský nadviazal na doc. Nemogu svojím vstupom, prečo je matematika pre ekonómov taká dôležitá. Potom predstavil Slovenskú akadémiu vied a jej jednotlivé oddelenia vied. Pokračoval vysvetlením, čo je predmetom skúmania ekonómie, venoval sa ekonomickým princípom a predstavil, čomu sa vedci na Ekonomickom ústave SAV, v. v. i., venujú. V neposlednom rade vyzdvihol prácu vedcov, prečo je ich práca zaujímavá a aké benefity ponúka. Viete, koľko potrebuje Trnava kaderníkov? A prečo sú niektoré pokémonové kartičky vzácnejšie ako iné? Aj na takýchto príkladoch ekonómie v praxi si deti mohli uvedomiť vzťah medzi dopytom a ponukou. „Napriek tomu, že obnoviteľné zdroje máme, treba vyrátať, ako veľmi a ako rýchlo môžeme využívať akýkoľvek zdroj na Zemi na to, aby sme ho obnovili,“ poukázal na vzácnosť zdrojov Dr. Radvanský.

Na záver naši vedci pozvali žiakov na popularizačné podujatia Slovenskej akadémie vied ako Víkend so SAV alebo Letná škola mladých vedcov, ktoré sa budú konať toto leto. Žiakov potešili aj propagačné predmety SAV, ktoré po prednáške dostali.

 

Spracoval: Martin Bystriansky

Foto: autor

Súvisiace články