Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Michal Májek si preberá cenu Vedec roka v kategórii Mladý vedecký pracovník z rúk predsedu SAV Pavla Šajgalíka

Ocenili osobnosti slovenskej vedy za rok 2022

17. 5. 2023 | videné 844-krát

Vedcom roka 2022 sa stal Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V priestoroch Slovenskej národnej galérie si v utorok 16. mája 2023 prevzalo ocenenie päť slovenských osobností vedy v rámci ocenenia Vedec roka. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora.

Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD., odborník na diskrétnu matematiku a teoretickú informatiku, získal ocenenie za použitie inovatívnych matematických metód a publikovanie prelomových výsledkov o niekoľkých dôležitých a dlhodobo otvorených hypotézach týkajúcich sa cyklov a pokrytí v teórii grafov.

Za osobnosť medzinárodnej spolupráce vyhlásili odborníčku v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie prof. Ing. Máriu Bielikovú, PhD. „Ocenenie som dostala v kategórii medzinárodného zviditeľnenia Slovenska v disciplíne, u mňa konkrétne v umelej inteligencii. Už pomerne dlhý čas sa snažím spolupracovať so zahraničím," uviedla Mária Bieliková. Okrem iného zaujala aj zapájaním sa do vedeckých projektov Horizontu Európa a založením Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií s medzinárodným presahom.

Ocenenie v kategórii mladý vedecký pracovník dostal odborník v oblasti organickej chémie Ing. Michal Májek, Dr. rer. nat., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako skonštatoval, ocenenie dostal najmä za grant, ktorý získal od Európskej rady pre výskum. „Mojou úlohou ako pracovníka základného výskumu je vytvárať nové reakcie, ktoré potom ako nástroj využívajú aplikační vedci pre syntézu konkrétnych molekúl ako liečiv alebo inteligentných materiálov," vysvetlil.

Za prínos v riadiacich a navigačných algoritmoch pre oblasť autonómnej mobilnej robotiky pretavený do dvoch funkčných prototypov autonómnych mobilných robotov dostal ocenenie doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD., z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odborník na riadiace systémy vo výrobnej technike sa stal sa laureátom v kategórii inovátor roka.

Ocenenie technológ roka získal doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Odborník na strojárske technológie a materiály či obrábanie dostal ocenenie za zabezpečenie komplexnej technologickej prípravy výroby a samotnej výroby dielcov pre letecký, vesmírny a jadrový priemysel.

Ako uviedol predseda hodnotiacej komisie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., nominovaných bolo 62 vedeckých osobností – najviac nominácií dostala komisia v kategóriách vedec roka/vedkyňa roka a mladý vedecký pracovník/mladá vedecká pracovníčka. Ocenenie vyhlasuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Cieľom podujatia je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Špeciálne vydanie magazínu VAT venované oceneným vedeckým osobnostiam 

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická, zdroj: TASR

Foto: TASR/Pavol Zachar

Súvisiace články