Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka

Pozvánka na uvedenie novej publikácie Správa o slovenskej architektúre

16. 5. 2023 | videné 592-krát

V stredu 17. mája 2023 o 18. hodine v bratislavskom kníhkupectve Artforum na Kozej ulici predstavia kolektívnu zbierku kritických esejí na tému súčasnej slovenskej architektúry, verejného priestoru a mestského plánovania. Za autorov sa na prezentácii zúčastnia Henrieta Moravčíková, Laura Krišteková, Peter Szalay a Katarína Haberlandová – všetci z Historického ústavu SAV, v. v. i., oddelenia architektúry.

V diskusií s Michalom Hvoreckým priblížia potrebu hlbšej reflexie nad súčasným stavom našej architektúry, ktorá motivovala vydanie knihy. Budú sa venovať najmä javom pozorovaným v rokoch 2020 až 2022, osudu verejných stavieb z čias socializmu, ale aj plánovanej kontroverznej výstavbe na území bratislavského Lida. 

Správa o slovenskej architektúre je kompilácia esejí, ktoré si všímajú širší spoločenský kontext architektúry, skúmajú postavenie architektonického dedičstva či vzťah architektúry k prírodnému prostrediu a reflektujú aj problematické témy, ako je architektúra a vojnový konflikt či politizácia verejného priestoru.

O knihe:

  • členovia Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, v. v. i., v úvodnom texte zmapovali uplynulé roky súčasnej slovenskej architektúry so zreteľom na širší spoločenský kontext, čo ilustrujú fotografie architekta Petra Jurkoviča;
  • verejným stavbám z čias socializmu a ich osudu v neoliberálnom kapitalizme sa ďalej venuje Henrieta Moravčíková;
  • problematiku turizmom poháňanej výstavby v Demänovskej doline približuje Mária Novotná;
  • kontroverzií developovania na území lužného lesa v Bratislave sa venujú Ivana Rumanová a Peter Szalay;
  • o vojnou zničenej ukrajinskej architektúre reportuje priamo z frontu Lina Degtyarova;
  • desaťročnú snahu o záchranu liečebného domu Machnáč popisuje Martin Zaiček;
  • témou pamäte a pamätníkov sa vo filozofickej eseji zaoberá Silvester Lavrík.

 

Spracovala: Katarína Haberlandová, Historický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články