Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

XVIII. ročník medzinárodnej konferencie Mladá Filozofia 2023

Uskutoční sa už XVIII. ročník medzinárodnej konferencie Mladá Filozofia 2023

16. 5. 2023 | videné 392-krát

Koncom tohto pracovného týždňa 18. a 19. mája 2023 sa uskutoční  v priestoroch Filozofického ústavu SAV, v. v. i., v Bratislave 18. ročník medzinárodnej konferencie pre doktorandov a doktorandky a mladých vedcov a vedkyne Mladá Filozofia 2023. Konferencia sa koná pod záštitou Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied, v. v. i., v Bratislave.

Podujatie po online prestávke opätovne získalo svoju pôvodnú koncepciu osobných stretnutí. Prezenčná forma konferencie umožňuje lepšie naplnenie jej primárneho cieľa, ktorým je podporiť spoluprácu a vytvoriť priestor pre vzájomnú komunikáciu medzi budúcimi vedcami a vedkyňami na medzinárodnej úrovni.

Medzinárodnú konferenciu podporí svojím príhovorom riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i., doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., a pozvanou prednáškou Dan Swain, PhD., britský filozof pôsobiaci v Českej republike (Česká zemědělská univerzita v Praze a Filosofický ústav Akademie věd České republiky). Kvalitu podujatia zabezpečuje aj množstvo prihlásených účastníkov a účastníčok. Odznejú príspevky 32 doktorandov, doktorandiek a mladých vedcov a vedkýň zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rakúska, Nemecka a Nigérie.

Program konferencie je zložený zo štyroch konferenčných sekcií: Kontinentálna filozofia, Analytická filozofia, Sociálna a politická filozofia a Dejiny filozofie. Podujatie sa koná v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Príspevky z konferencie budú navrhnuté na publikovanie v časopise Ostium alebo časopise Filozofia.

 

Spracovala: Katarína Podušelová, Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Súvisiace články