Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ján Palárik: Drotár (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, 2019)

Sympózium Slovenská komika, komédia, komici

15. 5. 2023 | videné 466-krát

Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV, v. v. i., organizuje sympózium Slovenská komika, komédia, komici. Uskutoční sa v utorok 23. mája 2023 od 9.00 hod. v zasadacej miestnosti Pavilónu ústavov spoločenských vied SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave.

V divadelnej praxi sa komédia dlhodobo považuje za ľahký, jednoduchší žáner určený predovšetkým na zábavu. História nás často presvedčila o opaku. Podobne ako tragéd musí mať vlohy pre špecifikum žánru, aj komik – presnejšie povedané herec komediálnych rol – nemôže bez zmyslu pre humor, citu pre pointu, nadhľad a iných pre komédiu typických výrazových prvkov adekvátne stvárniť svoje úlohy.

Sympózium Slovenská komika, komédia, komici má za cieľ predstaviť vybraných slovenských hercov, činoherných a operných režisérov či scénických výtvarníkov, pre ktorých sa humor stal základným vyjadrovacím prostriedkom. Tvorcov, ktorí dokázali, že žáner komédie je napriek zjednodušujúcim tendenciám zobrazovania a tematizovania sveta komplikovanou a mnohovrstvovou oblasťou tvorby, kde komické zostručnenie neznamená zníženie umeleckej hodnoty diela či hereckého, režijného či výtvarného umenia.

Projekt je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0049/22 Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla.

 

Spracoval: Karol Mišovic, Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i.

Foto: Collavino, zdroj: archív DAB

 

 

Súvisiace články