Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na ďalšiu prednášku v rámci Aperitívu

Pozvánka na Aperitív s názvom "Pest-Buda as a Serbian Cultural Center"

9. 5. 2023 | videné 441-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na ďalšiu prednášku semináru Aperitív, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 11. mája 2023 o 10.30 h v priestoroch ústavu na Klemensovej ulici 10 v Bratislave-

Príspevok s názvom "Pest-Buda as a Serbian Cultural Center" prednesie historik Dušan J. Ljuboja z Ateliéru oddelenia interdisciplinárnej histórie Univerzity Loránda Eötvösa. Prednáška sa bude konať v Historickom ústave SAV, v. v. i., zasadacej miestnosti Ústavov spoločenských vied SAV, v podkroví na V. poschodí.

Abstrakt

Thelecturewill present the case for Pest-Buda as a Serbian cultural center, not only for theSerbs living in the Habsburg Monarchy, but also for all the Serbs in general, in the first half ofthe 19thcentury. The availability of the printing press, accompanied by a small but richSerbian merchant community, and the existence of central State institutions in Pest-Buda, allled to this urban area becoming acultural center for the Serbs in general. Printedpublicationswillbeusedas a source material, and thetoolsofdigital humanitiesas anaidto visually depict theargument.


Tešíme sa na stretnutie!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

 

 

Súvisiace články