Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na diskusiu

Pozvánka na diskusiu: Propaganda od analógu po digitál

25. 4. 2023 | videné 363-krát

Múzeum mesta Bratislavy pozýva v rámci formátu Múzeum x Súčasnosť na diskusiu, na ktorej sa bude hovoriť o propagande. Podujatie sa uskutoční v stredu 26. apríla 2023 o 17.30 h vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave.

S moderátorom, analytikom Radovanom Geistom budú o propagande diskutovať Marína Zavacká z Historického ústavu SAV, v. v. i., a Róbert Móro, výskumný pracovník KInIt-u (Kempelen Institute of Intelligent Technologies). Témou budú hlavne praktiky a postupy, ktoré sa využívali pre jej šírenie v nedávnej minulosti, najmä počas 20. storočia. Diskutéri budú hovoriť aj o najnovších poznatkoch a výskumoch z oblasti inteligentných technológií a porovnávať, čo sa s ich príchodom v tejto sfére mení.   

Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli výzvy, s ktorými sa človek potrebuje vyrovnať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo.

Podujatie sa koná v dvojmesačných intervaloch. Vstupné je 4 eurá (zľavnené 2 eurá).

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická 

Súvisiace články