Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ukážka včelích plástov

Deň Zeme v obci Lúka

24. 4. 2023 | videné 377-krát

Tohtoročný Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, oslávili pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i., so žiakmi tretieho ročníka základnej školy s materskou školou v obci Lúka. Na pondelok 24. apríla pre nich pripravili podujatie s názvom Včelárstvo a ekosystémové služby.

Deti sa oboznámili s biológiou včely medonosnej, včelími produktmi, ale aj škodcami včiel. PowerPointové prezentácie vedkyne z ÚKE SAV, v. v. i., doplnili o praktické ukážky peľovo-medových včelích plástov,  včelárskych pomôcok a výroby sviečok zo včelieho vosku.

 

Text a foto:  Milena Moyzeová a Zuzana Baránková, ÚKE SAV, v. v. i.

Súvisiace články