Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračná snímka

Opustil nás RNDr. Miroslav Gottlieb, CSc.

21. 4. 2023 | zhliadnuté 1017-krát

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že 19. apríla 2023 nás nečakane navždy opustil kolega RNDr. Miroslav Gottlieb, CSc., dlhoročný pracovník Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., v Košiciach. Posledná rozlúčka sa uskutoční v sobotu 22. apríla 2023 o 13.00 hodine v novej obradnej sieni na mestskom cintoríne na Rastislavovej ulici v Košiciach.

Miroslav Gottlieb zasvätil celý svoj pracovný život práci v Slovenskej akadémii vied, v košickom neurobiologickom ústave. Po úspešnom absolvovaní Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského nastúpil do Oddelenia biochémie na vtedajšom Ústave experimentálnej biológie SAV v Košiciach, z ktorého sa neskôr transformoval Neurobiologický ústav SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venoval hlavne štúdiu ischémie centrálneho nervového systému. V tejto oblasti rozvíjal aj medzinárodnú spoluprácu, pôsobil na viacerých zahraničných pracoviskách v Taliansku, v Max Planck inštitúte v Nemecku, neskôr na dlhodobom pobyte vo Weizmann inštitúte v Izraeli, no najintenzívnejšiu spoluprácu mal s laboratóriom prof. Matuteho na Universite del Pais Vasco v Bilbao v Španielsku. Prácu Dr. Gottlieba si na španielskom pracovisku nesmierne cenili, brali ho už ako vlastného, strávil tam počas 12 pobytov spolu viac ako šesť rokov. Napriek mnohým lákadlám sa však Dr. Gottlieb vždy vrátil domov, do Košíc.

Dr. Gottlieb bol nesmierne zručným experimentátorom a výborným tútorom. Jeho publikačná činnosť mala veľmi vysoký ohlas, je jedným z najcitovanejších autorov v histórii Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i. Bol sčítaným rozhľadeným človekom, a to nielen v oblasti vedy a experimentálnych metodík, ale aj v oblasti hudby, literatúry a hlavne výtvarného umenia. Bol veľmi originálnou a nenapodobiteľnou osobnosťou, zo začiatku budiacou rešpekt, no keď ho človek spoznal, tak už to bol iba “náš Miro”.  Miro, ktorý si vždy vedel rady a bol vždy ochotný pomôcť. Odišiel múdry a neopakovateľný človek. A odišiel v plnom pracovnom nasadení, bol prvým emeritným pracovníkom ústavu, do práce prichádzal a pomáhal takmer každý pracovný deň. Miro, budeš nám všetkým na ústave chýbať. 

 

Text: Ján Gálik, Neurobiologický ústav BMC SAV, v. v. i.

Foto: archív

Súvisiace články