Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Pozvánka na podujatie

Pozvánka na výstavu Cesta z mesta – ako sa mení zázemie Bratislavy

20. 4. 2023 | videné 640-krát

Múzeum mesta Bratislavy a Geografický ústav SAV, v. v. i., srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie novej výstavy s názvom Cesta (z) mesta. Uskutoční sa v piatok 21. apríla 2023 o 18.00 hod. na nádvorí bratislavskej Starej radnice. Kurátormi podujatia sú Mgr. Pavel Šuška, PhD., Mgr. Martin Šveda, PhD., z Geografického ústavu SAV, v. v. i. Výstava potrvá do 1. októbra 2023.

Počas uplynulého štvrťstoročia došlo v zázemí hlavného mesta k najvýznamnejšej sociálno-priestorovej transformácii v novodobých dejinách Slovenska. Vybudovalo sa tu viac ako 50-tisíc nových bytov a počet obyvateľov, resp. ľudnatosť v Bratislave vzrástla o veľkosť krajských miest Žiliny alebo Prešova. Špecifická migrácia pretvára pôvodné prostredie a formuje nové podoby každodennosti, vzťahov k Bratislave i predmestí. Slovná hračka v názve odkazuje na dva vzájomne previazané fenomény,“ načrtáva Pavol Šuška. Výstava zachytáva tieto komplexné a mnohovrstevné procesy najmä tematickými mapami, vizualizáciami a interaktívnymi modelmi. Približuje, akými rôznymi spôsobmi sa táto zmena prejavuje a čoho všetkého sa týka, aký človek toto prostredie formuje, žije v ňom a utvára sa v týchto podmienkach.

V dobrom či zlom, nepochybne sme posledné roky svedkami pozoruhodnej premeny mesta, ktorej jednotlivé aspekty nemusia byť hneď zrejmé, no zaslúžia si našu pozornosť. A nútia nás klásť si aj nepríjemné otázky. Napríklad, či sa mesto nebude musieť na svojej ceste vydať lepším smerom,“ konštatujú vedci Geografického ústavu SAV, v. v. i.

Obaja – Pavel Šuška a Martin Šveda – sú aj autormi knihy Suburbanizáca. Ako sa mení zázemie Bratislavy? a SuburBAnizácia 2: Sondy do premien zázemia Bratislavy. „Obe publikácie sa týkajú zázemia Bratislavy, teda priestoru, ktorý je s mestom spojený silnými väzbami, najmä však dochádzkou do práce. Kým v prvom diele sme sa zaoberali suburbanizáciou z regionálnej perspektívy a pokúsili sme sa zachytiť kľúčové parametre transformácie prímestského priestoru, v druhom diele sme hlbšie skúmali cez prípadové štúdie a špecifické dôsledky dynamický a neregulovaný rozvoj zázemia mesta,“ charakterizujú vedci svoje monografie a pozývajú tak aj na výstavu.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

 

 

 

 

Súvisiace články