Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Veľvyslanec USA Gautam A. Rana a predseda SAV Pavol Šajgalík s darom pre amerického hosťa

Nové perspektívy a možnosti spolupráce s USA

18. 4. 2023 | videné 974-krát

Predseda Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v piatok 14. apríla 2023 na pôde akadémie veľvyslanca Spojených štátov amerických J. E. Gautama A. Ranu, ktorého sprevádzala Petra Augustínová, expertka amerického veľvyslanectva pre oblasť ekonomiky. Na stretnutí boli prítomní aj zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné styky MUDr. Tomáš Hromádka, PhD., a Mgr. František Fundárek, CSc., z Odboru medzinárodnej spolupráce SAV.

Predseda SAV oboznámil amerického hosťa so štruktúrou a fungovaním SAV ako najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku a s tvorbou jej rozpočtu, pričom vyzdvihol nedávny úspešný prechod ústavov a centier SAV na verejné výskumné inštitúcie, čo má okrem iného uľahčiť spoluprácu aj so súkromným sektorom.

T. Hromádka v následnej diskusii uviedol, že spolupráca s USA sa dlhodobo obmedzuje na individuálne kontakty medzi pracoviskami SAV a americkými výskumnými inštitúciami, pričom určitú možnosť zmeny v tomto smere naznačilo vlaňajšie stretnutie s U. S. Office of Naval Research Global (ONRG), ktorý ponúka rôzne schémy spolupráce v širokom spektre vedných oblastí od materiálových vied cez nanotechnológie až po robotiku a biotechnológiu.  

G. Rana sa zaujímal o aktuálny stav spolupráce medzi SAV a Čínou so zreteľom na zmenenú medzinárodnopolitickú situáciu a zvýšené riziko hybridných hrozieb. P. Šajgalík v súvislosti s tým informoval amerického veľvyslanca, že v období pred pandémiou COVID-19 sa SAV snažila o prehĺbenie spolupráce s niektorými čínskymi inštitúciami (najmä s Northwestern Polytechnical University, s ktorou podpísala v roku 2015 Memorandum o porozumení), vplyvom pandémie však došlo k prerušeniu spolupráce. V súčasnosti zastáva akadémia v tejto otázke skôr neutrálny postoj, to znamená, že nebude podnikať aktívne kroky v záujme jej ďalšieho rozvíjania.

Obe strany vidia sľubný potenciál v prehĺbení a rozvíjaní spolupráce najmä v oblasti materiálových a chemických vied, ako aj biomedicínskeho výskumu. G. Rana prisľúbil SAV v tomto smere maximálnu súčinnosť a vyjadril presvedčenie, že sa do budúcnosti podarí vytvoriť obdobný model spolupráce, aký naša akadémia dlhé roky úspešne udržiava napríklad s Taiwanom alebo s Tureckom.

 

Spracoval:  František Fundárek, Odbor medzinárodnej spolupráce SAV

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články