Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Z prezentácií

Na Projects Seminar 2023 v rámci ERA-NET sa hovorilo aj o posilnení spolupráce naprieč projektmi

6. 4. 2023 | videné 745-krát

V dňoch 4. – 5. apríla 2023 sa v Bratislave uskutočnilo podujatie Projects Seminar 2023 organizované v rámci ERA-NET projektu CHIST-ERA (Horizon 2020). Slovenská akadémia vied (odbor medzinárodnej spolupráce) ako partner projektu sa podieľal na príprave programu a seminára. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 90 vedeckých pracovníkov z viac ako 20 krajín.

Za SAV sa seminára zúčastnili dr. Ivana Budinská, členka Predsedníctva SAV a dr. Roman Rosipal (Ústav merania SAV, v. v. i.) ako koordinátor projektu „Towards an ecologically valid symbiosis of BCI and head-mounted VR displays: focus on collaborative post-stroke neurorehabilitation”, ktorý je podporovaný v schéme ERA-NET.

Cieľom podujatia bolo prezentovať progres a výstupy riešených projektov a zároveň podporiť spoluprácu naprieč projektmi a rôznymi disciplínami. Bližšie informácie o témach a prezentácie jednotlivých projektov budú publikované na stránke CHIST-ERA.

 

Spracovala: Zuzana Panisová, OMS SAV
Foto: Martin Bystriansky

 

Súvisiace články