Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Interreg Central Europe

Vyhlásili druhú výzvu v programe Interreg Stredná Európa

3. 4. 2023 | videné 527-krát

Vyzývame organizácie z celej strednej Európy, aby sa uchádzali o financovanie, ktoré podporí nadnárodnú spoluprácu pri riešení spoločných výziev našich regiónov a miest.  Aktuálna výzva reaguje na potreby, trendy a výzvy stredoeurópskych regiónov a prináša na ich rozvoj 60 miliónov eur (príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja). Určená je pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, pre neziskové či medzinárodné organizácie.

Záujemcovia môžu získať nenávratný finančný príspevok napríklad na inšpiratívne zámery na zvyšovanie odolnosti voči následkom klimatických zmien, podporu obehového hospodárstva či udržateľnej spotreby, na ochranu prírody a rozvoj inovácií, ale aj vylepšenie dopravnej siete či posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe.

Projektové prihlášky je možné predkladať od 22. marca do 17. mája 2023 – 13.00 SEČ. 

  • Ak ste v programe Interreg Stredná Európa noví, odporúčame pozrieť si „príručku pre začiatočníkov“, aby ste sa dozvedeli viac o tom, kto sme a čo ponúkame. Pomôže zistiť, či naše financovanie vyhovuje vašim potrebám a predstavám organizácie.
  • Pre vypracovanie kvalitného a úspešného projektu je dôležité pochopiť, o čom sú projekty z programu Interreg Stredná Európa. Pomôže vám k tomu tzv. Programový manuál
  • Viac informácií o pravidlách a požiadavkách, ktoré je potrebné dodržiavať pri podávaní žiadosti u nás, nájdete v aplikačnom balíku a v príručke k programu
  • Užívateľský manuál pre žiadateľov pre systém JEMS (špecificky pre druhú výzvu)

Základný rámec našej druhej výzvy je načrtnutý v Terms of Reference (ToR) 

Základné informácie o výzve v kocke

Viac informácií

Aké výhody prináša samotný program a druhá výzva programu Stredná Európa? 

Projekty sú financované na 80 percent z ERDF. Slovenský partner môže získať aj spolufinancovanie na úrovni 12 až 20 percent, ktoré poskytuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v závislosti od typu subjektu. Súčasťou implementačného systému je zjednodušená forma vykazovania výdavkov prostredníctvom paušálnych výdavkov, čo prináša do systému výrazné zjednodušenie a možnosť orientovať sa maximálne na vecnú stránku realizácie konkrétneho projektu, namiesto značnej administratívnej záťaže.

Čo prináša princíp nadnárodnej spolupráce v strednej Európe? 

Interreg Stredná Európa je program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci cieľa Európska územná spolupráca politiky súdržnosti. Program podporuje vysoko integrované partnerstvá, ktoré zahŕňajú a reprezentujú rôzne úrovne vlády a správy, orgány verejného aj súkromného sektora a rôzne oblasti politiky. Prostredníctvom týchto partnerstiev sú projekty nadnárodnej spolupráce schopné rozvíjať, pripravovať a implementovať spoločné riešenia spoločných problémov a výziev.

 

Zdroj: MIRRI SR

Súvisiace články