Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Počas krátkej informatívnej návštevy Zuzana Čaputová absolvovala prehliadku niekoľkých vybraných laboratórií

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila výskumné centrum PROMATECH v Košiciach

31. 3. 2023 | videné 906-krát

V stredu 29. marca 2023 v popoludňajších hodinách navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová Pavilón materiálových vied Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií (PROMATECH) v Košiciach. Pavilón je spoločným pracoviskom troch košických ústavov SAV (Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Ústav geotechniky SAV, v. v. i., a Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.) a košických univerzít (Univerzita P. J. Šafárika a Technická univerzita v Košiciach) zriadeným s podporou projektov financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ.

V pavilóne materiálových vied (PMV) prezidentku SR privítal jeho vedúci prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., laureát ESET Science Award z roku 2021, a riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i., v Košiciach doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc. Počas krátkej informatívnej návštevy Zuzana Čaputová absolvovala prehliadku niekoľkých vybraných laboratórií. S veľkým záujmom si prezrela najmä laboratóriá zvlákňovacích nanotechnológií a tribológie. Zoznámila sa tiež s medzinárodným tímom pracovníkov PMV. Neformálne diskutovala s vedením pracoviska o úskaliach a výzvach financovania vedy na Slovensku, ale najmä s mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandmi o ich skúsenostiach so štúdiom a vedeckou prácou na SAV. Živo sa zaujímala o výsledky vedeckých aktivít vedcov z PMV a o možnosti ich aplikácie v priemysle či v praxi. Témou rozhovorov boli aj možnosti medzinárodnej spolupráce slovenských vedcov a ich skúsenosti či úspechy v tomto smere. Ku koncu návštevy sa prezidentka stretla s viacerými zhromaždenými pracovníkmi centra.

Pani prezidentka sa rovnako bezprostredne pristavila a pozdravila aj so svojimi veľkými i malými priaznivcami, ktorí na ňu čakali pred budovou vedeckého centra. Po ukončení návštevy sa rozlúčila a pokračovala vo svojom pracovnom programe.

 

Text: Pavol Hvizdoš, ÚMV SAV, v. v. i.

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články