Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Nová monografia z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Monografia o pripravenosti kapacít škôlok v obciach s rómskou komunitou

28. 3. 2023 | videné 415-krát

Úspešné fungovanie interdisciplinárneho výskumu realizovaného v rámci Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., potvrdzuje aj nedávno vydaná monografia s názvom Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

Autorsky sa na nej  podieľali Zuzana Polačková a Branislav Šprocha z Prognostického ústavu CSPV, v. v. i., spoločne s historikom Ondrejom Ficerim zo Spoločenskovedného ústavu CSPV, v. v. i.

V publikácii analyzovali pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ako aj paralely s vývojom budovania siete materských škôl v období štátneho socializmu. Výskum realizovali pre potreby Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Publikácia na stiahnutie

 

Spracovala: Klara Kohoutová, CSPV SAV, v. v. i.

Súvisiace články