Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Kongresovú sálu v KC SAV Smolenický zámok zaplnili zvedavé deti s rodičmi

Kongresy a konferencie na zámku vystriedala sladká hravá veda

15. 3. 2023 | zhliadnuté 472-krát

Chemické experimenty, výroba slonej pasty a dúhových motýľov, zázračná továreň na cukríky, ale aj zaujímavosti zo života na zámkoch a hradoch v ranom novoveku. Aj to boli aktivity, ktoré v sobotu 4. marca 2023 prilákali do priestorov Kongresového centra SAV Smolenický zámok (KC SAV) množstvo zvedavých detí a ich rodičov.

Podujatie Sladká hravá veda zorganizovalo KC SAV Smolenický zámok v spolupráci s Chemickým ústavom SAV, v. v. i., Ústavom polymérov SAV, v. v. i., Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. a Historickým ústavom SAV, v. v. i. Malí návštevníci si mohli vyskúšať viacero experimentov, dospelých zaujali historické prednášky, mali tiež možnosť spoznať Slovenskú akadémiu vied a niektoré jej pracoviská.

„Ako som dávnejšie deklarovala, zámok chcem otvoriť aj širokej verejnosti a každej generácii. Práve spojením rozprávkového priestoru zámku a hravých vedeckých experimentov sa nám podarilo zaujať aj najmenších. Som rada, že sa toto podujatie stretlo s veľkým ohlasom u verejnosti,“ skonštatovala riaditeľka KC SAV Smolenica Ľubica Záborská.

Okrem vedy si na svoje prišli aj čitatelia, ktorí si v Zámockej galérii na Dolnom nádvorí mohli vybrať z ponuky desiatok kníh hľadajúcich nový domov. Knižná burza s názvom Zámocký knihotoč prebieha v Smolenickom zámku pri príležitosti mesiaca knihy do konca marca.

FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA

Text a foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články