Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Historická fotografia budovy YMCA

Aperitív o bratislavskom spolku YMCA

14. 3. 2023 | videné 841-krát

Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na ďalšiu prednášku semináru Aperitív, ktorý bude vo štvrtok 16. marca 2023 o 10.30 h. Príspevok s názvom Bratislavská YMCA v rokoch 1918 – 1951. Súčasný stav poznania a možnosti ďalšieho výskumu na ňom prednesie Lukáš Krajčír z Historického ústavu SAV, v. v. i.

Bratislavská organizácia YMCA (Young Men´s Christian Association – Kresťanské združenie mladých mužov) a jej lokálny priestor formovala náboženské, kultúrne, športové a sociálne zázemie hlavného mesta Slovenska. Prednáška priblíži počiatky, vznik, etablovanie, pôsobenie a zánik tohto spolku, celkové využitie bratislavskej budovy YMCA na rohu ulíc Karpatská a Šancová v 1. polovici 20. storočia a možnosti ďalšieho výskumu YMCA ako špecifického fenoménu voľnočasových aktivít na Slovensku.

Prednáška sa uskutoční v zasadacej miestnosti ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej ul. č 19 v Bratislave, v podkroví na V. poschodí.

Srdečne pozývame!

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: archív Historický ústav SAV, v. v. i

 

 

Súvisiace články