Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Súťaž pre deti Na krajine záleží

Súťaž pre deti k Dňu zeme: Na krajine nám záleží

14. 3. 2023 | videné 523-krát

V súvislosti s blížiacim sa Dňom zeme, ktorý sa už tradične oslavuje na celom svete 22. apríla, organizuje ako aj po minulé roky Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV, v. v. i., obľúbenú súťaž pre deti. Tento rok je na tému Na krajine nám záleží.

„Téma tohtoročnej súťaže vychádza z predmetu výskumu ÚKE SAV, v. v. i., ktorým je krajina, jej zložky, javy a procesy prebiehajúce v krajine,  pričom cieľom je zabezpečiť jej trvalo udržateľnéý rozvoj. Pevne veríme, že na krajine záleží deťom aj ich pedagógom,“ hovorí za usporiadateľov Magdaléna Bezáková z ÚKE SAV, v. v. i., a pozýva do súťaže Na krajine nám záleží a odporúča deťom, aby sa zamysleli, v akom súčasnom stave im či učiteľkám a učiteľom školský dvor vyhovuje, ale aj rastlinám a živočíchom, ktoré tam žijú. „Porozmýšľajte a navrhnite, ako je možné zlepšiť toto prostredie, aby bolo priateľskejšie k všetkému živému a odolnejšie voči zmene klímy, aby bolo také, aké by ste ho chceli mať,“ odporúča odborníčka.

Organizátori odporúčajú vytvoriť na školách tím, ktorý sa do súťaže zapojí a spoločne vypracuje projekt, ktorý zvýši kvalitu prírodného prostredia na školskom dvore, čím prispeje aj k zvýšeniu kvality života žiakov, pedagógov i návštevníkov školy.

Súťaž sa uskutoční v dvoch kolách a súťažiť možno v dvoch kategóriách:

  • 1 . kategória – I. stupeň základných škôl,
  • 2. kategória – II. stupeň základných škôl.

Projekty treba zaslať do 14. apríla 2023 na adresu Ústav krajinnej ekológie SAV, Akademická 2, 949 10 Nitra.

Zo zaslaných návrhov v prvom kole súťaže odborná komisia vyberie päť najlepších projektov, ktoré postúpia do 2. kola. Zoznam postupujúcich škôl bude zverejnený na webe ÚKE SAV, v. v. i., na Deň Zeme 22. apríla 2023.

Finále (2. kolo súťaže) sa uskutoční 5. júna 2023 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied na Smolenickom  zámku. Štvorčlenné tímy z postupujúcich škôl budú prezentovať svoje projekty pred odbornou komisiou, ktorá  z nich vyberie víťazov prvého, druhého a tretieho miesta.

Výhercovia budú odmenení hodnotnými cenami a symbolicky budú odmenení všetci, ktorí sa zapoja do tejto súťaže 

„Pevne veríme, že spoločne prispejeme aspoň malým dielom k zlepšeniu nášho bezprostredného životného prostredia v zmysle hesla trvalej udržateľnosti: Mysli globálne, konaj lokálne,“ uzatvára M. Bezáková z UKE SAV, v. v. i..

Bližšie informácie

Štatút súťaže

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články