Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ilustračný obrázok - polyméry

Nový inovatívny spôsob čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov

10. 3. 2023 | videné 543-krát

Vedecký kolektív z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.) v Košiciach vyvinul novú unikátnu metódu čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov. Existujúce spôsoby čistenia tieto druhy kontaminantov neodstraňovali. Novovyvinutý proces využíva ako jediné rozpúšťadlo vodu prípadne lacné modifikátory pH v malých množstvách a dosahuje mimoriadne dobré výsledky.

V súčasnosti neexistuje metóda priamo zameraná na čistenie vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov, ktorá dokáže polyméry vyčistiť do vysokých stupňov čistoty. Typickým spôsobom čistenia vodorozpustných polymérov v laboratórnej malovýrobnej praxi i priemyselnej veľkovýrobe je dialýza alebo rôzne variácie ultrafiltrácie vo vodnom prostredí.

„Sú to spôsoby, ktoré odstránia len nízkomolekulárne hydrofilné látky, nakoľko hydrofóbne látky sú vo vode nerozpustné a teda nemôžu difundovať von z roztoku polyméru cez nanoporéznu membránu. Aplikovanie dialyzačných a ultrafiltračných metód teda neodstraňuje hydrofóbne kontaminanty,“ spresňuje vedúci laboratória experimentálnej chemickej fyziky ÚEF SAV, v. v.  i.  a spoluautor novej metódy Marián Sedlák.

Metóda experimentálnych fyzikov zo SAV neohraničuje objemy (hmotnosti) polymérov,  nevyžaduje vysokokvalifikovaných zamestnancov a výhodou sú aj nízke náklady náklady na jej prevádzku. Proces je vhodný pre polyméry kontaminované na úrovni od 0,0005 % do 0,1 %, ktorých kontamináciu je schopný znížiť až na úroveň pod 0,0001 %.

Nový spôsob čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov je možné využiť v rôznych oblastiach. Predovšetkým tam, kde je kladený dôraz na čistotu polymérov, teda vo farmaceutickom priemysle alebo na vedecké aplikácie, obzvlášť bioaplikácie.

„Metóda je aplikovateľná na neutrálne polyméry, polyanióny, polykatióny, a slabé polykyseliny a polybázy citlivé na pH. Takisto je metódu možné použiiť na čistenie iónových a neiónových monomérov pre aplikácie kde je čistota nevyhnutná,“ dopĺňa Dmytro Rak z ÚEF SAV, v. v. i., ktorý sa na vývoji novej metódy podieľal.

Predstavené inovatívne riešenie týkajúce sa spôsobu čistenia vodorozpustných polymérov od hydrofóbnych kontaminantov je predmetom európskej patentovej prihlášky EP22154112.1. SAV hľadá priemyselných partnerov pre licencovanie/predaj daného riešenia. Výskum bol financovaný zo zdrojov APVV (projekt APVV 16-0550 NANOSEG) a SAV (VEGA 2/0115/20 plus inštitucionálne prostriedky ÚEF SAV).

Viac informácií nájdete aj na stránke Kancelárie pre transfer technológií

Spracovala: Katarína Gáliková

Ilustračné foto: Ghent Univerity

Súvisiace články