Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ústredná knižnica SAV

Týždeň slovenských knižníc 2023 aj v SAV

6. 3. 2023 | videné 582-krát

Ústredná knižnica SAV, v. v. i., sa v rámci iniciatívy Marec – mesiac knihy opätovne zapojila do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Aj tento rok budú pre širokú verejnosť a čitateľov pripravené zaujímavé podujatia na Klemensovej 19 v Bratislave. Pripravená je tematická výstavu kníh aj BOOK SWAP.

Opätovne je možné využiť niekoľko benefitov:

  • bezplatná registrácia (odpustenie ročného poplatku za registráciu),
  • bezplatné predĺženie platnosti preukazu, 
  • odpúšťanie pokút za nevrátené knihy (ak máte doma dlho nevrátené knihy, teraz je správny čas na ich vrátenie) počas celého marca,
  • vrátenie dokumentov poštou. 

Pre aktuálne informácie sledujte web Ústrednej knižnice SAVfacebookovú stránku

Tematická výstava kníh

Tohtoročný 24. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc sa bude niesť v duchu spoločného motta:

Knižnice pre všetkých – knižnice, záruka kvalitných informácií.

Vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov sa v priestoroch knižnice k danej téme uskutoční výstavka. Prezentované budú vybrané publikácie a časopisecké články od vedeckých pracovníkov SAV, ale aj od iných slovenských a zahraničných autorov.

Book swap

Podujatie zamerané na výmenu kníh sa uskutoční vo štvrtok 9. marca 2023 od 9.00 do 18.00 hod. Bude možnosť vymeniť svoje knihy za knihy od iných účastníkov podujatia v priestoroch Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. na Klemensovej 19.

Aktivita je určená pre všetkých knihomilov aj bez nutnosti registrácie v knižnici.

Vstupné: minimálne 1 a maximálne 5 kníh.

Odniesť si môžete maximálne 10 kníh.

Počas poslednej hodiny výmeny (od 17.00 do 18.00 hod.) si môžete zobrať knihy bez obmedzenia vstupným kapitálom.

Priniesť možno iba knihy:

✅ vydané po roku 2000

✅ v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

✅ v dobrom stave, čisté a nepoškodené, nepopísané

✅ môžu byť aj s venovaním

✅ beletria, populárno-náučná a odborná literatúra, divadelné hry, komiksy, detské knihy

Do swapu nepatria:

❌časopisy, denná tlač, letáky, brožúry, katalógy, manuály, skriptá

❌staré knihy, knihy v zlom stave a nečitateľné knihy

❌xerokópie kníh

Knižnica si vyhradzuje právo vylúčiť nevhodné knihy zo swapu.

Tešíme sa na vašu účasť na všetkých pripravených aktivitách!

 

Text: ÚK SAV, v. v. i.

Foto: Katarína Gáliková

Súvisiace články