Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka knihy

Trauma ako centrálny motív interdiskurzívnej autobiografie Evy Umlaufovej

20. 2. 2023 | videné 415-krát

V stredu 22. februára 2023 o 10.00 hod. sa v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., v rámci cyklu Z literárnovednej dielne uskutoční prednáška Jána Jambora. Zaoberá sa literárnym dielom Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen. Erinnerungen z roku 2016 (slovenský preklad Číslo na tvojom predlaktí je modré ako tvoje oči. Spomienky; 2018, Katarína Széherová) židovsko-slovensko-nemeckej autorky Evy Umlaufovej, ktorá sa narodila v roku 1942 v židovskom pracovnom tábore v Novákoch a v roku 1944 ju deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime.

Vychádza z tézy, že autorka napísala interdiskurzívnu autobiografiu o rôznych podobách traumy nielen vo svojom živote, ale aj v živote iných osôb. Zameriava sa na autorkinu cestu od pediatrie cez psychoterapiu k literárnemu písaniu ako procesu vyrovnávania sa s traumatickými životnými skúsenosťami. Prednáška je výstupom projektu VEGA 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre.

Doc. Mgr. Ján Jambor, PhD., vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., vysokoškolský pedagóg Inštitútu germanistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a prekladateľ sa venuje švajčiarskej po nemecky písanej literatúre, teórii a dejinám kriminálnej literatúry, intertextualite, paratextualite a intermedialite. V poslednom období skúma aj obraz rodiny v literatúre a autobiografické písanie.

Prednáška bude prístupná aj online.

Link na pripojenie cez Zoom
Meeting ID: 889 1932 1304
Passcode: 668016

 

 

Text: Peter Zlatoš, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

 

Súvisiace články