Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Obálka novej publikácie

História už po štvrtý raz otvára „zadné dvere“

16. 2. 2023 | videné 896-krát

Na knižný trh prichádza ďalší, už štvrtý diel Histórie zadnými dverami. Kolektívne dielo vedcov Historického ústavu SAV, v. v. i., opäť zostavil jeho riaditeľ Slavomír Michálek. Publikácia, ktorá „spoza dvier“ približuje osudy, príbehy, dianie v ďalekej aj blízkej histórii, vyšla vo Vydavateľstve SAV Veda.

Kniha je rozdelená do štyroch častí – I. Letopisy, Anály s podtitulom spory, lesky, poklesky a škandály, život, zdravie, choroby, II. Naše dlhé 19. storočie a približuje príbehy zo života mužov i žien, korupciu, bankroty i vydierania, III. Dve veľké vojny a život medzi nimi; časť, v ktorej nakuknete do politiky, kultúry a ekonomiky, diplomacie, života osobností a vtedajšieho nepokojného sveta. V štvrtej časti – Na vlnách studenej vojny – spoznáte osudy Československa a studeného sveta a tiež udalosti, ktoré charakterizuje vtedajší „boj“ Východ kontra Západ – Západ kontra Východ. Bonusom je neobyčajný úvod a záver knihy s varovaním v titulku: Nevracajme sa do stredoveku!, kde sa dočítate o histórii liečby rakoviny prsníka naprieč storočiami.

Dejiny sú niečo, čo sa dá niekedy ťažko pochopiť – neriadia sa logikou, neplynú pokojnými riekami a historici ich sledujú a vysvetľujú často príliš komplikovane. Samozrejme, nikto čitateľov nenúti prijať všetko, čo napíšu. Je to jednoduchá rovnica. Platí však aj to, že historici jediní môžu meniť dejiny...,“ vysvetľuje editor publikácie Slavomír Michálek, no dodáva, že ani štvrtý diel „zadných dverí“ nechce meniť dejiny. „Skôr chceme pútavo priblížiť a ukázať selektívne zrkadlá našej minulosti, od Veľkej Moravy až po Mečiara a Klausa. Nazreli sme do života stredovekých kráľov i bežných ľudí, nositeľov modernej doby – politikov, vzdelaných žien, kultúrnu elitu i takmer bezmenných ´pešiakov´,“ približuje historik.  

A tak sa v najnovšej Histórii zadnými dverami čitatelia dozvedia neznáme či málo známe udalosti zo života známych osobností Mateja Korvína, cisára Jozefa I., vynálezcu Štefana Baniča, herečky Poly Negri, politika Milana Hodžu či diplomata Henryho Kissingera. „Málokto však počul mená ako Bianca Cappello, Georg Simon Sina, Ľudovít Haan, Štefan Lux, Otto Ohlendorf či Fidél Palffy a Fanny Burneyová,“ pozýva na čítanie publikácie S. Michálek, ktorý má aj v tejto knihe svoju obľúbenú historku. A nie jednu, ale aj tri-štyri: (Ne)mravy na kráľovskom dvore Jagelovcov od Daniely Dvořákovej, Tyranských manželov, jazyčné manželky a hundrajúce svokry od Józsefa Demmela, Dcéru Kysučana Polu Negri od Veroniky Paukovej a Nevracajme sa do stredoveku od Žofie Lysej,“ pridáva svoje tipy.

Predchádzajúce publikácie História zadnými dverami sa stali knižnými bestsellermi. Je v histórii ešte toľko "zadných dvierok“, že príde aj päťka?

„Piaty diel chceme a určite urobíme, verím že na Vianoce bude vonku. Kolegyne a kolegovia sa zaviazali, že texty dodajú v termíne. Ja vnímam Históriu zadnými dverami ako skvelú príležitosť pre popularizáciu výsledkov práce Historického ústavu SAV, v. v. i.,“ odkazuje optimisticky históriechtivým čitateľom riaditeľ ústavu Slavomír Michálek.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Súvisiace články