Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Na fotografii zobrazené 3D rekonštituované modely ľudskej kože

CEM SAV, v. v. i., organizuje prvé stretnutie projektu COST NETSKINMODELS pre pokročilé tkanivové inžinierstvo

15. 2. 2023 | videné 433-krát

V dňoch 15. až 17. februára sa koná v Bratislave prvé zasadnutie expertov a expertiek na tkanivové inžinierstvo kožných modelov slúžiacich najmä pre vierohodné modelovanie ľudských kožných chorôb. Zasadnutie organizuje Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (CEM SAV) v rámci schémy projektov COST.

Februárové zasadnutie v Bratislave je prvým stretnutím COST projektu s názvom Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie (NETSKINMODELS). Toto podujatie sa realizuje vďaka podpore Európskej spolupráce vo vede a technike (COST), organizácie financujúcej vytváranie výskumných sietí, tzv. COST projektov, ktoré ponúkajú priestor pre spoluprácu medzi vedcami a vedkyňami v celej Európe i mimo nej.

V posledných rokoch sa vo výskumnej a experimentálnej dermatológii vyvinuli rôzne prístupy, od využitia kožných tkanív až po vytvorenie rekonštituovaných in vitro (skúmavkových) a in silico (počítačových) modelov kože. Tieto modely majú veľký potenciál zvýšiť význam vedeckých i klinických dermatologických výsledkov. Na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je však potrebné posilnenie vzájomnej komunikácie medzi regulačnými orgánmi, vedeckou obcou, priemyslom a klinickými lekármi a lekárkami.

„Sme veľmi radi, že prvé zasadnutie NETSKINMODELS sa koná práve v Bratislave, pretože sem prilákalo viac ako 90 špičkových odborníkov a odborníčok z 24 krajín. V priebehu troch dní budú diskutovať o vývoji, štandardizácii a validácii pokročilých 3D kožných modelov, ktoré  budú mať využitie v  personalizovanej medicíne a vyriešia aj problémy slabej predikcie súčasných animálnych modelov kožných ochorení u ľudí. Chceme dosiahnuť, aby sa ich používanie stalo normou nielen vo vede a výskume, ale i v každodennom testovaní látok, ktoré požadujú regulačné orgány,“ vysvetľuje Dr. rer. nat., Ing. Helena Kanďárová, ERT z CEM SAV, v. v. i., organizátorka zasadnutia a členka NETSKINMODELS za Slovensko.

V rámci projektu NETSKINMODELS bude interdisciplinárny tím pracovať na urýchlení vývoja a validácie výnimočných sofistikovaných bunkových a počítačových modelov kože pre dermatologický výskum, vrátane modelu umelej inteligencie. NETSKINMODELS tiež vyškolí novú generáciu vedcov a vedkýň, ktorí/é sa zaslúžia o dlhodobé šírenie a ďalší vývoj modelov zdravej i chorej kože. Výsledky tohto projektu urýchlia vývoj v oblasti kožných modelov, vďaka čomu sa Európa stane epicentrom výskumu v tejto oblasti.

Organizátori by touto cestou radi poďakovali pracovníkom a pracovníčkam z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., za technickú pomoc pri organizácii posterovej sekcie podujatia.

 

Spracovala: Lucia Milec, CEM SAV, v. v. i.

Foto: Helena Kanďárová, CEM SAV, v. v. i.

Súvisiace články