Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Zasadnutie komisie SAV pre životné prostredie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR

Odborníci SAV diskutovali o návrhu klimatického zákona s predstaviteľmi MŽP SR

15. 2. 2023 | videné 900-krát

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia MŽP SR Milan Zvara sa v utorok 14. februára 2023 zúčastnili zasadnutia Komisie SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu. Stretnutie odborníkov SAV so štátnym tajomníkom inicioval predseda komisie dr. Pavol Siman s cieľom diskutovať o navrhovanom zákone o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska (tzv. klimatický zákon). SAV na rokovaní so štátnym tajomníkom predstavila aj návrh riešenia sanácie skládky vo Vrakuni.

 „Môžem povedať, že je to pre nás veľká česť, že môžeme pred takýmto dôležitým orgánom prezentovať historický návrh zákona o zmene klímy  a nízkoulíkovej transformácii Slovenska, ktorý je prelomový vo viacerých oblastiach. Vážim si odbornú diskusiu a možnosť vypočuť si Vašu odbornú spätnú väzbu,“ zdôraznil na úvod Michal Kiča, ktorý následne predstavil prelomový dokument pri riešení klimatických zmien. Dodal, že návrh zákona predstavuje „cestovnú mapu k nízkouhlíkovej transformácii“.

Spolu s M. Zvarom potom stručne popísali dôvody na prijatie zákona o zmene klímy na Slovensku, ako aj sektorové ciele do roku 2030. Práve pri nich vidia zástupcovia štátnej správy najväčšie riziko zvyšovania emisií skleníkových plynov. Predsedu Komisie SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu Pavla Simana okrem iného zaujímalo, z akých podkladov čerpalo MŽP SR údaje pri tvorbe návrhu zákona. Členovia komisie mali pripomienku aj k budúcemu zloženiu Rady pre klimatickú zodpovednosť. Ako odznelo v diskusii komisie SAV so zástupcami štátnej správy, pri rokovaniach o klimatickej zmene by sa nemalo zabúdať, že „pri zmene klímy je voda, pôda aj vzduch vo vzájomnej interakcii“, čo sa podľa vedcov SAV dosť často opomína. Problémom často bývajú aj rezortné záujmy. Zástupcovia MŽP SR zhodne potvrdili, že ich rezort je otvorený akýmkoľvek pripomienkam i kritike k návrhu zákona zo strany akadémie. Výsledkom diskusie bola aj dohoda na budúcom riešení prístupu k dátam a informáciám, ktoré sa môžu využívať na výskumné účely.

Na rokovaní komisie predstavili vedci SAV návrh technologického čistenia podzemnej vody pri vrakunskej skládke v Bratislave. Ako zdôraznil Daniel Kupka z Ústavu geotechniky SAV, v. v. i., člen komisie, ktorý čističku predstavil, ide o jedinečné riešenie na čistenie odpadovej vody, na ktoré SAV už podala prihlášku na úžitkový vzor. Vedec uviedol aj návrh technológie čistenia banskej vody v Nižnej Slanej. O oba návrhy prejavili zástupcovia MŽP SR záujem a budú predmetom stretnutia expertných skupín. Ako na záver zdôraznil štátny tajomník M. Kiča, nachádzame sa v období, ktoré si žiada viac počúvať vedcov a ich názory. „V časoch spochybňovania klimatickej zmeny, konšpirácií a dezinformácií je aj na vedeckých inštitúciách, aby zohrávali aktívnejšiu úlohu najmä v komunikácii s verejnosťou,“ skonštatoval na záver stretnutia štátny tajomník MŽP SR Michl Kiča.  

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Súvisiace články