Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

10 kusov hromadne narastených perfektných masívnych monokryštalických supravodičov na báze Gd-Ba-Cu-O-Ag s prídavkom nanokryštalického BaCeO3

Slovenskí vedci vyvinuli nový efektívny spôsob výroby supravodiča

6. 2. 2023 | videné 955-krát

Vedeckému tímu z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.) v Košiciach sa podarilo vytvoriť nový inovatívny spôsob výroby masívneho monokryštalického GdBCOAg supravodiča. Tieto druhy supravodičov sa používajú v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky ako supravodivé permanentné magnety. Využitie nájdu napríklad pri konštrukcii točivých elektrických strojov, ložísk bez trenia, levitačných transportných zariadení alebo pri výrobe zariadení na magnetický transport liečiv. Nová metóda slovenských vedcov okrem viacerých technických výhod znižuje náklady na výrobu a zvyšuje výťažnosť produkcie. SAV hľadá priemyselných partnerov pre licencovanie/predaj daného riešenia.

Výroba monokryštalického GdBCOAg supravodiča je založená na raste kryštálu z natavenej chemickej zmesi. „Aktuálne sa pri výrobe takýchto supravodičov používa cér v podobe oxidu ceričitého, avšak výsledkom tohto procesu je prebytok oxidu meďnatého, ktorý bráni tomu, aby kryštál dostatočne narástol. Zostatková tavenina následne tuhne po obvode kryštálu a keďže má rozdielnu tepelnú rozťažnosť ako masívny kryštál, môže to viesť k vzniku neželaných trhlín v kryštáli,“ vysvetľuje vedúci oddelenia materiálovej fyziky na ÚEF SAV, v. v. i. a spoluautor patentu doktor Pavel Diko.

Vedecký tím zo Slovenska skúmal akým spôsobom je možné znížiť množstvo stuhnutej taveniny. Zistili, že významnú úlohu v tomto procese zohráva oxid bárnato ceričitý.

„Pridanie konkrétneho množstva tejto chemickej zlúčeniny znížilo objemový podiel zvyškovej stuhnutej taveniny v porovnaní s ekvivalentným prídavkom štandardne používaného oxidu ceričitého. Tento rozdiel významne zvyšuje veľkosť výsledného masívneho kryštálu,“ dodáva materiálový fyzik.

Inovatívne riešenie vedcov z košického pracoviska SAV prináša viaceré konkurenčné výhody. Umožňuje plnohodnotné využitie lacnejšieho céru, výsledný monokryštaický supravodič dosahuje väčšie rozmery, znižuje sa objemový podiel zvyškovej stuhnutej taveniny aj dilatačné termické napätia na rozhraní kryštálu a stuhnutej taveniny.

Viac informácií nájdete aj na stránke Kancelárie pre transfer technológií Úradu SAV v časti Pre firmy – Licenčné príležitosti –Materiály.

 

Spracovala: Katarína Gáliková

Foto: Monika Radušovská

Súvisiace články